608 436 941

Začátek podzimu bude díky ZUŠ kytarový

Autor: Luboš Procházka, ředitel školy | Zveřejněno: 18. srpna 2022 | 14x

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny informuje, že v týdnu od 5. do 9. 9. budou probíhat další kola zápisu zájemců o studium nehudebních oborů ke studiu. Prosíme zájemce, aby svůj zájem o zápis ke studiu projevili vyplněním evidenčního lístku zájemce o vzdělávání na školním webu – www.zustsviny.cz, případně evidenční lístek vyplnili v úředních hodinách v kanceláři školy. Na základě vyplněného lístku budou uchazeči pozváni k přijímací zkoušce. Pro veškeré bližší informace o obsahu studia, jeho organizaci, výši úplaty za vzdělávání apod. navštivte školní web – www.zustsviny.cz, případně sledujte informace ve vitrínách školy. Studijní kapacity Literárně-dramatického oboru pro rok 2022/2023 jsou již téměř vyčerpány, Taneční a Výtvarný obor má však ještě místa k dispozici. 

Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny informuje o pořádání své 48. koncertní sezóny. Sezóna bude zahájena koncertem Graffova kvarteta, ve středu 21. září od 18:00 hod v Kulturním domě Trhové Sviny. Zahajovací koncert je zároveň jedním z nejprestižnějších koncertních podniků sezóny, neboť je věnován proslulému tuzemskému koncertnímu uskupení komorní hudby. Celková dramaturgie 48. koncertní sezóny je nyní právě finalizována, věříme, že o jejím podrobném programu budou čtenáři zpraveni v dalším čísle listů. Těšíme se na společná setkávání na akcích 48. koncertní sezóny při kvalitních uměleckých koncertech nejen vážné hudby. 

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci s Městem Nové Hrady pořádá v Nových Hradech ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2022 již 6. ročník Jihočeského kytarového festivalu. Aktivita je věnována zejména podpoře společných uměleckých tvůrčích interpretačních dílen (kytarových ansámblů) žáků především jihočeských základních uměleckých škol. I v letošním ročníku nabízí festival bohatý související kulturní a vzdělávací program – koncerty, přednášky, workshopy, výstavu nástrojů. Pro bližší informace o festivalu navštivte web ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny – www.zustsviny.cz, případně sledujte informace ve vývěsních vitrínách školy. Děkujeme panu Ing. Tomáši Jirsovi, členovi Senátu Parlamentu České republiky, za podporu aktivitám festivalu a přijetí čestné záštity nad festivalem. Těšíme se na společné setkání na akcích 6. ročníku Jihočeského kytarového festivalu!