608 436 941

Učební plán základní školy 6. - 9. ročník / 2. stupeň

Autor: | Zveřejněno: 13. srpna 2022 | 6x

             
2.stupeň 6.- 9.roč. 2022 - 23         
             
OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho
 Min.časováČas.  Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní
 dotacedotace         hodiny
 Jazyk a jazyková1518Český jazyk a literatura Č444315  
 komunikace   -disponibilní hod.  11013 3
             
 1212Cizí jazyk  Aj333312  
          0  
 66Další cizí jazyk Nj/Rj 2226  
             
 Matematika a1518Matematika M344415  
 jjejí aplikace   - disponibilní hod.  10113 3
             
Informatika42Informační a komunikační Ikt11002  
   technologie         
             
             
 1013Dějepis D21227  
 Člověk a    - disponibilní hod.  11  2 2
 společnost  Výchova k občanství (Ov) Ov111 3  
    - disponibilní hod.     11 1
 Člověk a příroda2025Fyzika F12216  
   Chemie Ch  224  
   Ekologický přírodopis  Epř22 15  
   a výchova ke zdraví     112  
    - disponibilní hod.    1 1 1
             
   Zeměpis Z22116  
    - disponibilní hod.     11 1
             
OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho
 Min.časová   Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní
 dotace          hodiny
 Umění a kultura910Hudební výchova Hv11114  
   Výtvarná výchova Vv22116  
             
 Člověk a zdraví108Tělesná výchova Tv22228  
             
 Člověk a svět práce34Praktické činnosti 1 113  
    - disponibilní hod.  1   1 1
             
 Průřezová témataP           
             
  6disponibilní hodiny  11226 6
             
 VoP            
disponibilní hodiny18           
             
             
 122122Týdenní hod. dotace   30303131122 18
             
   Nepovinné předměty         
   (bez náboženství)