608 436 941

Oslava Mezinárodního dne dětí v mateřské škole

Autor: Kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek | Zveřejněno: 21. června 2022 | 24x

Týden dětských radostí si k svému svátku jako každoročně děti z naší mateřské školy stoprocentně užily. Každý den si pro ně paní učitelky nachystaly nějakou zábavnou činnost.

Jeden den se děti vydováděly na „školkové olympiádě“, kde nechyběly ani medaile, odměny a nafukovací obří skluzavka.

Další den měly děti možnost si zblízka prohlédnout vozidla IZS. Hasiči, záchranáři i policisté jim předvedli ukázky své práce a techniku, kterou využívají. Pochutnaly si na zmrzlině od pana Sojky.

Dětem se také moc líbila ukázka práce sokolníka, který jim předvedl cvičené dravce – orla skalního, výra velkého, káně a dále sýčka, sovu pálenou i mládě výra afrického si děti mohly také pohladit.

Nezapomenutelným byl i výlet do Hrádku, kde děti v Martinském mlýně přivítala paní mlynářka, ukázala dětem mlýn a točící se mlýnské kolo. Za mlýnem u rybníka na děti čekal vodník, který pro děti nachystal „vodníkovu stezku“. Děti šly lesem po stopách vodníkových „pentlí“ a plnily úkoly. Nakonec děti v lese u Kostelíka vyhledaly vodníkův poklad.

Celý týden byl rozmanitý, zábavný, ale i naučný.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. Děti svůj svátek dokonale prožily.