608 436 941

Na MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny to žije…

Autor: Mgr. Naděžda Korcová, ředitelka školy | Zveřejněno: 19. června 2022 | 56x

Léto se blíží, děti se těší na prázdniny a my bychom se rádi ohlédli za školním rokem 2021/2022. Byl to rok rušný a plný událostí, i když jeho počátek byl ještě poznamenán covidovými opatřeními.

Všechny stupně naší MŠ, ZŠ a PrŠ prožily rok plný aktivit. Radost nám kazí pouze kvůli covidu zrušený vánoční jarmark, který jsme se chystali uspořádat v kulturním domě a pozvat nejen rodiče našich žáků, ale i širokou veřejnost. Těšili jsme se, že se tam potkáme s mnohými z vás. Tak snad vše dobře dopadne a budeme se moci setkat na začátku zimy 2022. Letní jarmark bude součástí akce Oranžové kolo, která proběhne pod záštitou ČEZ 28. července od 14.00 hodin na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Srdečně zveme!

Jinak se ale škole velmi dařilo. Děti oslavily Halloween, secvičily pásmo na mikulášskou besídku, před Vánoci besedovaly s katechetkou paní Tröstlovou, v únoru oslavily den svatého Valentýna, měly masopustní maškarní bál, před Velikonoci podnikly velikonoční výlet do Borovan, na velikonočním workshopu si vyzkoušely tradiční výrobou kraslic a povídaly si o místních zvycích a v dubnu tančily v čarodějnickém reji.

Žáci také absolvovali sérii projektových dní s PČR na téma silniční bezpečnosti, kyberšikany a dalších. Dívky z 2. stupně koncem roku čeká ještě preventivní program zaměřený na bezpečné chování a eliminaci rizikových situací vedoucích k možnosti napadení.

Díky třeboňské záchranné stanici jsme mohli prožít dvě nazapomenutelná dopoledne ve společnosti sov (Poznej naše sovy) a hadů (Není had jako had, kdo je zná, má je rád).

Na jaře také proběhla již tradiční literárně-zábavně-naučná akce s výletem a přespáním ve škole Noc s Andersenem.

Z dalších akcí a výletů stojí za zmínku celodenní výjezd do plzeňské Techmánie, dopoledne se včelařem, polodenní workshop o vodě v krajině, den s muzikoterapií a netradičními hudebními nástroji.

Dále jsme se letos formou projektů a projektových dní zaměřili na zlepšení finanční gramotnosti a rozvoj sociálních dovedností a empatie.

Jenou z našich trvalých priorit je ekologie, a to jak v globálním, tak v lokálním smyslu slova. Celý rok sbíráme papír a drobné elektro a jako každý rok jsme se i letos na Den Země zapojili do úklidu okolí Trhových Svinů. V programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět jsme se v rámci Jihočeského kraje umístili na krásném 14. místě.

Na Den dětí jsme navštívili přírodního bludiště Obludárium a zoologickou zahradu na Hrádečku. V polovině června jsme všichni společně vyrazili po stopách historie a navštívili zříceninu hradu Landštejn, Slavonice, jejichž centrum je pod ochranou UNESCO, a unikátní zámeček Nová Hluboká v Českém Rudolci.

Toto vše bychom však těžko uspořádali bez našich sponzorů, jimž tímto znovu a velice děkujeme. Z darů jsme například financovali dárky mikulášské nadílky, částečně červnové výlety a pořídili jsme z nich i drobné ceny do soutěží, které probíhají průběžně celý školní rok.

Naší další radostí je jeden z našich žáků, který se zúčastnil Rybářské olympiády a o jeden jediný bod mu utekl postup do kola krajského. Vašku, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a gratulujeme!

Děkuji všem kolegům, žákům i rodičům, že společně můžeme žít a tvořit a vytvářet příjemnou a plodnou školní atmosféru.