608 436 941

Dětský den v ZŠ

Autor: M. Petrová, vychovatelka | Zveřejněno: 15. června 2022 | 71x

Jako každý rok uspořádala školní družina při ZŠ Trhové Sviny pro děti z prvního stupně dětský den, který se uskutečnil v pátek 3. 6. 2022. Na sportovním hřišti u gymnázia se opět rozezněl dětský smích a radostné výkřiky.

První dorazily děti z 1 .- 3. tříd, na které čekalo sedm disciplín. Ty musely plnit, neboť se jejich výsledky zapisovaly na předem připravené kartičky, které si děti osobně vyzdobily.

Poměřovaly si své síly a zručnost např. v těchto disciplínách: shazování lahví naplněných vodou; přendávání obručí vleže z kužele na kužel (zde šlo především o hbitost a rychlost); posouvání míče v obruči pomocí lana, aniž by míč vypadl z obruče ven; házení kroužků; skákání v pytlích; přenášení míče umístěného na čele ve dvojici (místa na těle se různě měnila). U poslední zmíněné disciplíny se všichni upřímně pobavili. Nebylo to tak snadné, jak se na první pohled zdálo a rázem bylo o zábavu postaráno. Se smíchem a soustředěním byla doprovázena také disciplína “kreslení se zrcadlovými brýlemi”. Na toto stanoviště se děti pro jejich nadšení vracely i několikrát. Následně předala vychovatelka ŠD každé třídní učitelce odměny a sladkosti. Všechny děti tak byly za svůj výkon na DD odměněny. Poté proběhlo střídání mladších dětí za děti 4. - 5. ročníku. Úkoly plnily stejným způsobem, pouze s lehčím ztížením.

Dovoluji si tvrdit, že se tento dětský den opravdu vydařil, nejen díky krásnému počasí. Do aktivit se bez váhání zapojily i některé paní učitelky, které tak děti ve skupinách podpořily. Ráda bych jim tedy chtěla tímto způsobem poděkovat za ochotu a spolupráci. Děti odcházely spokojené, a to je pro nás asi to nejcennější.

 A co dodat závěrem? Snad jen, že VŠEM přeji krásné prázdniny. Tak hurá na ně a za rok zase na shledanou.