608 436 941

Akční červen předškoláků

Autor: Kolektiv učitelek MŠ Beruška | Zveřejněno: 21. června 2019 | 106x

Cesty za poznáním s MAS Sdružení Růže

Všechny níže uvedené akce a výlety byly organizované MAS Sdružení Růže v rámci akčního plánu MAP II. pro ORP Trhové Sviny.Jednou z aktivit projektu jsou právě Cesty za poznáním předškoláků.

Výlet s předškoláky do Sýpky Stropnice

Dne 12.6. vyrazil klub Kočiček z Mateřské školy Čtyřlístek na výlet do Sýpky v Horní Stropnici.

V Sýpce si děti prohlédly staré muzeum, kde se dozvěděly spoustu užitečných informací o přírodě, historii a regionu Novohradska.
V expozici si mohly vyzkoušet například to, jak fungují staré stroje, podívat se na luční živočichy po tmě, projít se po ,,bosochodce“, házet míčky na cíl, dozvědět se o milíři a také o příběhu chleba a skladování obilí.

Děti si také upekly vlastní housku, kterou si na konci expozice odnesly.

Všem se na výletě moc líbilo, program byl zajímavý a pro děti přínosný.

 Barbora Hosenseildová

Budějovice, LEGO a Emil

Místní akční skupina Sdružení Růže připravila pro děti z mateřské školy, které půjdou v září do základní školy, na den 12. 6. 2019 výlet v podobě naučného programu „Cesty za poznáním“. a to v Jihočeském muzeu České Budějovice. Společně s dětmi z MŠ Trhové Sviny se výletu zúčastnily i děti z MŠ Horní Stropnice a z MŠ Svatý Jan nad Malší.

V první části programu si děti v muzeu prohlédly expozici pestrobarevné stavebnice LEGO. Předškoláci se dozvěděli, že stavebnice vznikla v Dánsku a pro český trh se vyrábí v Kladně. Exponáty byly postaveny z téměř 750 000 dílků. Děti viděly např. expozice podmořského světa, hrady a středověk, ale i hrdiny ze současné filmové tvorby jako je Batman, Mimoni, želvy Ninja atd. Zajímavou podívanou bylo Lego Friends s vlakovým kolejištěm a pohyblivými exponáty. Nejvíce se však předškolákům líbilo, když si mohli sami z barevných kostiček stavět.

Druhou částí programu byla prohlídka a bližší poznání symbolů českobudějovického náměstí a nejbližšího okolí. Procházkou děti prováděl plyšový holub Emil spolu s paní průvodkyní. Každé z dětí dostalo pracovní list, do kterého v průběhu poznávací procházky na jednotlivých stanovištích zakreslovalo jednoduché úkoly. Děti byly seznámeny s pověrou o bludném kameni, většina si kámen „osahala a ošlapala“. Holub Emil dále představil budoucím školákům Samsonovu kašnu, přiblížil zajímavosti o Piaristickém náměstí a žábě z tamějšího kostela. Procházka dále vedla podél slepého ramene řeky Malše a zpět jsme došli na náměstí před budovu českobudějovické radnice se zvonkohrou. Děti si se zájmem prohlížely sochy nad římsou radnice, které představují lidské vlastnosti – moudrost, opatrnost, statečnost a spravedlnost.

Bohatý program společně se slunečným počasím děti unavil tak, že při zpáteční cestě autobusem některé usnuly a procitly až při závěrečném zpívání „Sláva, nazdar výletu..“

 Lenka Stráská, MŠ Čtyřlístek Trhové Sviny

Výlet do Zemědělského muzea v Netěchovicích

Měsíc červen září sluníčkem, teplem, radostnou a příjemnou náladou a můžeme říci, že je ideálním obdobím na výlety.

Dne 12. 6. 2019 předškoláci mateřské školy Beruška společně s dětmi z mateřské školy Borovany navštívili zemědělské muzeum v Netěchovicích. Pro děti byly připravené dva programy. Děti z mateřské školy Borovany absolvovaly program o zvířátkách a na naše předškoláky čekal program o obilí. Zjistili, čím vším musí obilné zrnko projít, než se dostane na náš stůl. Vyzkoušeli si vymlátit obilí cepem, vychytali všechny škůdce (umělohmotné myšky) ze sýpky, namleli mouku na kamenném mlýnku. S velkou radostí roztočili žentour, vyfoukali plevy z obilí a zapojili se do pečení obilných placek. Znalostmi o životě včel a zpracování ovčích produktů udivili průvodkyni Jihočeského muzea.

Na závěr si užili legraci v Agrohopsáriu sestaveném z balíků slámy. Správní výletníci měli s sebou usmažené řízky od paní kuchařek a na osvěžení dostali sladkou studenou odměnu.

Spaní v MŠ Beruška

Den však ještě neskončil… Kdo jiný může strávit noc v mateřské škole než právě naši předškoláci? Aby si užili ještě pár posledních chvil ve školce, čekal je až do večera pestrý program.

Po příjezdu z výletu se osvěžili pod solární sprchou a pohráli si na zahradě. Na odpolední raut přichystaly maminky jen ty nejlepší dobroty. A už na ně čekal skřítek Zášupšák s úkoly, které bylo třeba splnit, než se dostanou k zaslouženému pokladu. Vyřádili se při pyžamové párty. Těsně před spaním si ještě dokázali svou odvahu při stezce s kouzelným světýlkem.

A pak si všichni popřáli dobrou noc ve školkové ložnici.