608 436 941

O posvícení všechno to voní, tak jako v apatyce…

Autor: Za MŠ Helena Králová | Zveřejněno: úterý 23. listopadu 2021 | 82x

Tak se zpívá ve známé písni, která opěvuje posvícení.

V naší mateřské škole „držíme“ martinské posvícení.

Každý rok se scházíme v tanečním sále kulturního domu, abychom dětem přiblížili zvyky a tradice spojené s touto podzimní slavností.

V letošním roce je ale všechno trochu jinak - a jinak se uskutečnilo i naše školkové posvícení.

Jiné bylo v tom, že jsme v rámci projektu Obec přátelská seniorům oslovili i prarodiče našich dětí a pozvali je na tuto akci. Zájem byl překvapivě veliký, proto jsme se rozhodli uspořádat toto setkání po skupinách. Jednak z důvodu kapacitního a také s ohledem na epidemiologická opatření. Posvícení se tedy konalo třikrát.

Děti se zapojily do přípravy občerstvení pro babičky - pomáhaly s pečením a těšily se na setkání. Smyslem bylo společné setkání generací, což se naplnilo.

Tak tedy - ve středu 10. 11. 2021 v 8,30 hodin začalo posvícení s živou hudbou, zpěvem, občerstvením, tanečky a soutěžemi pro děti a jejich prarodiče ze tříd jedné budovy MŠ Čtyřlístek, v 10 hodin je vystřídaly děti a jejich prarodiče z druhé budovy mateřské školy Čtyřlístek.

Ve čtvrtek 11.11. se pak uskutečnilo posvícení MŠ Beruška, které probíhalo ve stejném duchu.

Děti předvedly přítomným hostům (kteří museli splňovat hygienická opatření) krátká vystoupení a potom je také mohly vyzvat k tanci. Bylo to milé setkání dvou generací, které potěšilo malé i velké.

Věříme, že v této započaté tradici budeme moci pokračovat. Těšíme se, až zase za rok přijede sv. Martin.