608 436 941

Myslivci Berušce, Beruška myslivcům

Autor: Kolektiv učitelek MŠ Beruška | Zveřejněno: čtvrtek 21. října 2021 | 28x

V pátek 8. 10. 2021 byl krásný podzimní den. Na děti z Mateřské Školy Beruška čekalo netradiční překvapení. Paní učitelka řekla předškolákům: „Dnes po obědě nepůjdeme odpočívat, ale půjdeme na procházku!“ Hurá! Zaznělo jednohlasně. A vydali jsme se za dobrodružstvím.

Po cestě se k nám přidávaly další a další děti i s jejich rodiči. Cesta rychle ubíhala, sluníčko nám svítilo a za chviličku jsme došli až k Velkému rybníku. Zde už na nás čekal předseda místního Mysliveckého spolku Jan Špilauer a členové Zdeněk Přibyl a Pavel Kratochvíl. Společně jsme se vydali k blízkému remízku. Myslivci poděkovali dětem za sběr kaštanů a žaludů v uplynulých letech a předali „ opravdový“ krmelec, který pro nás vyrobili v rámci letního mysliveckého kempování. Pan předseda děti poučil o tom, jak mají o krmelec správně pečovat, a slíbil, že pokud se budou v přírodě chovat tiše a ohleduplně, určitě brzy nějakou zvěř zahlédnou. Za pomoci rodičů a myslivců naplnily děti krmelec prvními donesenými kaštany, žaludy, senem a ječmenem. Rodiče přislíbili dodávat ovoce, zeleninu a tvrdé pečivo.

V mateřské škole vedeme děti k lásce k přírodě a k péči o ní. Touto akcí jsme navázali na dobrou vzájemnou spolupráci s místními myslivci. Těšíme se na další společná setkávání. Fotografie jsou dokladem vydařeného odpoledne.