608 436 941

Pan učitel Pavlíček by měl radost

Autor: Josef Buřič, 9.B | Zveřejněno: 20. května 2019 | 339x

Pozvánky na geologickou olympiádu mi do školy chodí již 5 let. Vždy jsem se zamýšlela nad účastí, ale žádný velký nadšenec pro geologii se mezi žáky nenašel. Až tento školní rok. Josef Buřič, žák 9.B., projevil zájem o tento obor a já ho mohla přihlásit. Školní a okresní kolo proběhlo na naší škole vyplněním elektronického testu. Pepa prošel bez problémů, postoupil do kola krajského a v něm 8. dubna v Českých Budějovicích vybojoval krásné 2.místo. Díky vysokému počtu bodů byl organizátory soutěže spolu s vítězem kraje pozván do kola celostátního. To se uskutečnilo 7.5. v Brně na Masarykově univerzitě. V této těžké konkurenci mezi dalšími 16 soutěžícími obsadil Josef 8. místo. Blahopřeji.

Závěrem bych chtěla poděkovat tatínkovi, panu J. Buřičovi za to, že v Josefovi vzbudil zájem o tento obor. Velké poděkování patří také panu Petrovi Rajlichovi z Jihočeského muzea, který vede geologický kroužek, na nějž Pepa dochází. N. Hálová

Zajímám se o kameny teprve rok. Ke sbírání mě přivedl otec. Ze začátku jsem nic nevěděl, proto jsem si pořídil knížky o geologii a mineralogii, které mě toho velmi naučily. Pak jsem se přihlásil na geologický kroužek v českobudějovickém muzeu, který vede pan doktor Petr Rajlich. Spolu s partou z kroužku jsem jezdil na různé lokality. V průběhu času jsem se mohl ptát a dozvídat se nové informace. Po několika měsících jsem se začal v tomto oboru stále lépe orientovat. Díky kolu se mohu dostat na jakoukoliv lokalitu. Minulý rok jsem ujel více než 1500 km jen proto, abych měl ve sbírce ten nebo onen kámen, který je v knížce popisován.

Zažil jsem mnoho věcí, které bych bez svého koníčku nikdy nezažil. Jako když jsem v zimě jel z Horní Stropnice zmrzlý a promoklý, nebo když jsem jel v 5 ráno do Besednic, jen abych mohl chodit po poli první. A stejně už tam někdo chodil. Každý sběratel udělá vše pro to, aby našel to, co hledá.

Sbírám i v okolí Trhových Svinů. Například minerál stilbit, který tvoří bílý paprsčitý povlak na balvanech žuly v rejtském lomu je raritní, protože je jenom na třech místech v ČR. U Hrádku se na polích nachází hematit, zajímavý svým kovovým leskem. V Keblanském potoce se dají vyrýžovat drobná černá zrníčka, která se nazývají ilmenit. U Rankova se nachází nejvzácnější zkřemenělá dřeva z jížních Čech (jedno z nich, i když ne z Rankova, držím na fotografii). U Něchova je šedo - fialový andalusit, který vyniká svými kvádrovitými krystaly. Mým nejoblíbenějším minerálem je právě andalusit.

Za mé úspěchy bych chtěl poděkovat paní učitelce Naděždě Hálové, že mě po celou dobu podporovala a věřila, že něco dokážu. Dále panu RNDr. Petru Rajlichovi CSc. za to, že pokaždé, když něco potřebuji, tak mi vždy poradí a vyjde vstříc. Děkuji Michalovi Vachuškovi a jeho ženě, že s nimi mohu jezdit na lokality.

Vzpomínku si zaslouží i bývalý učitel naší školy, PaedDr. Václav Pavlíček, který se velmi výrazně zapsal do historie jihočeské geologie. Napsal řadu knížek a odborných publikací, jež mi velmi pomohly k mému "šutráckému bádání".