608 436 941

Všichni přijati

Autor: Mgr. Jana Veselá | Zveřejněno: 17. května 2019 | 124x

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

K letošnímu zápisu do 1. tříd (5. – 6. dubna 2019) přišlo celkem 75 dětí. Z tohoto počtu je 65 budoucích prvňáčků přijato, 10 dětí má odklad školní docházky.

K velké úlevě rodičů z nespádových obcí (Olešnice, Buková, Žár, …), u kterých bylo přijetí jejich dítěte ohroženo vyhlášením kritérií, v září do 1. A, B nebo C naší školy přijdou všichni, kdo o to v dubnu projevili zájem.