608 436 941

Jeliman přivítal milou návštěvu

Autor: Jana Ambrožová, ZOO Dvorec | Zveřejněno: pátek 18. června 2021 | 31x

Jeliman není jenom kreslená postavička z pohádky Madagaskar. Je to reálný lemur kata, sameček, pro kterého již před lety vybrali jméno děti ze ZŠ Trhové Sviny. Od té doby podporují tohoto zástupce primátů finančně. Adoptivní rodiče to tak zpravidla dělají, že se o své svěřence starají. Nemohlo by se tak stát bez podpory rodičů a přátel školy ani bez aktivity a ochoty pedagogů. Za tuto podporu patří všem zúčastněným obrovský DÍK!!

Ve středu 16. 6. Jeliman i ošetřovatelé s velkou radostí přivítali paní Hanu Halešovou se dvěma žákyněmi, které nám předaly sponzorský dar ve výši 15 500 Kč. Jeliman se s děvčaty mile přivítal. Měly totiž v misce pamlsky, které lemuři dostávají spíše za odměnu. Nenechte se však zmýlit, že jsou lemuři pouze milá a přívětivá zvířata. Najdou se mezi nimi i velmi kousaví jedinci.

Zatím nejvyšší částka jaká byla vybrána na podporu chovu Jelimana nám udělala opravdu velkou radost. K tomu, aby se člověk či organizace mohla stát adoptivním rodičem je potřeba složit částku 6 000 Kč. Vybraná suma tak pokryje minimálně dva roky péče o jednoho lemura.

Jelimán letos 30. 5. oslavil 11 let a v zoo ve Dvorci žije s mladším samečkem Páťou. Poprvé také svitla naděje na pořízení mladé samičky. Tak držte klukům palce.

Všichni lemuři patří mezi ohrožené druhy zvířat, jsou zapsáni v Červené knize IUCN a tak je každý jedinec velmi důležitý pro zachování druhu pro další generace. Jde o endemický druh, který se vyskytuje pouze na jednom místě na světě a tím je ostrov Madagaskar. Ostrov bývá také nazýván ostrovem duchů. Lemuři totiž vydávají velmi specifické hlasy a zvuky, které někdy působí až strašidelným dojmem.

Lemuři jsou také potravní specialisti. Jídelníček je přizpůsobován ročnímu období a nesmí na něm chybět hlavně ovoce, zelenina, maso, vajíčka, seno a speciální granule pro tento druh. Vše ve vyváženém stavu je doplňováno o minerály a vitamíny. Důležitá je dostatečně vysoká teplota v ubikaci. Lemuři nejsou vybaveni termoregulací a jejich tělo může velmi rychle ztratit potřebnou tělesnou teplotu. Následky pak mohou být fatální.

Na Jelimana a stejně tak na ostatní zvířata se můžete přijít podívat kdykoliv od 9:00 do 18:00.

Těšíme se na Vás v Zoologické zahradě Dvorec.