608 436 941

Potřetí s dětmi do daňčí obůrky

Autor: Jan Špilauer | Zveřejněno: 13. listopadu 2018 | 291x

Dva roky po sobě Myslivecký spolek Trhové Sviny zajistil pro děti z místní mateřské školy exkurzi v nedaleké obůrce zájmového chovu daňčí zvěře chované rodinou Nováků z Třebíčka na Trhovosvinensku.

Dva roky po sobě Myslivecký spolek Trhové Sviny zajistil pro děti z místní mateřské školy exkurzi v nedaleké obůrce zájmového chovu daňčí zvěře chované rodinou Nováků z Třebíčka na Trhovosvinensku. Protože se spolek posledních několik roků snaží spolupracovat s našimi dětmi, pro které pořádá dětský den a soutěž ve sběru lesních plodů, zařadil mezi své plánované aktivity i program zaměřený pro naše nejmenší, kteří navštěvují oba areály mateřské školy v našem městě.

Zprostředkovat exkurzi v nedaleké obůrce se nám povedlo před dvěma roky, kdy jsme zaznamenali kladné ohlasy a rozhodli se po roce akci zopakovat. Nic nebrání tomu, abychom nadále v této činnosti pokračovali a opět požádali dlouholetého člena mysliveckého spolku JUDr. Jaroslava Nováka o možnost opětovně navštívit jeho zájmový chov rozléhající se na 5,5 ha v počtu asi 40 kusů daňčí zvěře. Byl to jeden z úkolů, které jsme si v našem mysliveckém spolku zařadili do plánu našich aktivit.

Předsedou spolku a ředitelkou školky paní Kojanovou dohodnutý termín zněl 18. a 19. října 2018. Pro tyto dva dny byl dopolední program stejný. Jeden den přijela mateřská škola z areálu Čtyřlístek a následný den z areálu Beruška. Celkem z autobusů vyběhlo bezmála 200 dětí s učitelským doprovodem. Předseda mysliveckého spolku přivítal očekávanou návštěvu, které představil pana Nováka a místo, kde je zvěř chována. Děti na úvod dostaly bonbóny a byla jim v krátkosti představena zvěř v podobě stručného výkladu a předloženými shozy paroží, samotnou trofejí medailového daňka a vyčiněnou daňčinou. Děti na oplátku přinesly žaludy, kaštany, jablka a suché pečivo. Po vstupu do obůrky jimi naplnily mnohačetná korýtka, za což jim majitel chovu poděkoval a následně provedl obůrkou tak, aby děti mohly vidět stádo daňků, schované za mlžným oparem. Mlha se pomalu rozplynula a zvěř reagující na naši přítomnost se dala do pohybu. Předvedla se nám v celé své kráse a několikrát proběhla podél plotu, kde se zastavila a nechala se na krátký okamžik obdivovat. Daňčí říje byla v prvopočátku, tak ještě nebylo možné zaslechnout rochání, které se občas v tuto dobu z těchto míst ozývá. Lehkou nervozitu zvěře druhého dne zapříčinila těžba dřeva z vnější strany oplocení, což bylo pro malé návštěvníky přínosem, neboť jsme pro zvěř představovali menší rušivý element, a tak se zvěř spíše stranila těžařské technice a nás vnímala jako druhořadé narušitele.

Děti stály se svým doprovodem a sledovaly daňky, daněly a daňčata, přičemž jsme měli dostatek času odpovědět na občasné dotazy. Když po mlze nebylo ani památky a občas krajinou pronikly sluneční paprsky, mohly si děti a stejně tak i paní učitelky dosyta vychutnat pohledy na tuto krásnou lesní zvěř, která byť v zajetí chovaná, si i přesto udržuje respekt z člověka a nenechá ho se k sobě přiblížit. Zhruba po hodinové procházce obůrkou jsme doprovodili děti k autobusům čekajícím na kraji louky, kde jsme se s nimi s díky rozloučili a pozvali je na další akce v příštím roce, které každoročně pod záštitou Mysliveckého spolku Trhové Sviny pořádáme. Všem, kteří navštívili obůrku, patří poděkování za vzorné chování, donesené krmivo a spolupráci, stejně tak jako samotnému majiteli za ochotu a čas věnovaný dvoudenní malé návštěvě.