608 436 941

Univerzita třetího věku

Vzdělávání

PořadatelCentrum komunitních aktivit

Popis

Chcete se podílet na společenském dění a udržet si i v důchodovém věku aktivní přístup k životu? Přihlaste se na Univerzitu třetího věku, která poskytuje seniorům všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Úvodní setkání se koná 3. 10. 2023 v 9:00. Na první přednášku jsou zváni všichni zájemci. Po jejím zhlédnutí se mohou sami rozhodnout, zda jim tato forma studia vyhovuje či nikoliv.

Dálší události