608 436 941

Program KIC na červenec a srpen 2020

Autor: šf | Zveřejněno: úterý 23. června 2020 | 70x

Vážení čtenáři, vzhledem k situaci si vyhrazujeme právo změny termínů nebo zrušení akci týden před konáním. Pokud bude akce zrušena bez náhrady, vstupné budeme vracet.

Výstava

Od 1. 7. 2020 Emil Hácha - občan, rodák, prezident  Výstava mapující životní osudy trhovosvinenského rodáka JUDr. Emila Háchy. Přístupné během otevírací doby KIC. Vstupné zdarma.

čtvrtek 9. 7. 2020 Loutková pohádka pro děti - na náměstí od 18:00 hod., v případě špatného počasí v loutkovém sále KD Trhové Sviny. Vstupné zdarma.

Sobota 11. 7. 2020 Za přírodou historií a energií Šumavy Výlet na Šumavu, 7:30 hod odjezd od staré radnice Žižkovo nám. 32 Trhové Sviny, KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel. 386 301 488, 400 Kč; senioři, studenti 320 Kč.

Sobota 18. 7. 2020 Stará řemesla pro novou generaci Slavnostní otevření nové expozice Řemesla (nejen) na vodě na Buškově hamru. Bohatý kulturní doprovodný program:

Od 16:00 hod. program pro děti – loutková pohádka, tvůrčí dílna pro děti

od 17:00 hod. slavnostní otevření expozice a představení nové brožury

od 18:00 hod. vystoupení hudební skupiny Billy Goats

od 19:00 hod. kvíz o hodnotné ceny

od 20:00 hod. vystoupení hudební skupiny Billy Goats

od 21:00 hod. vystoupení hudební skupiny Mašinka

Vstupné zdarma.

Sobota 25. 7. 2020 Letíme Vám pro zdraví Den s radiově řízenými modely letadel od 10:00 hod. Třebíčko. Vstupné zdarma.

čtvrtek 30. 7. 2020 Loutková pohádka pro děti - na náměstí od 18:00 hod., v případě špatného počasí v loutkovém sále KD Trhové Sviny. Vstupné zdarma.

Pátek 7. 8. 2020 Koncert Ireny Budweiserové - od 20:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci oslav 500 let Trhovosvinenské madony. Vstupné 150 Kč (předprodej), 200 Kč na místě.

Sobota 8. 8. 2020 Prázdninová olympiáda – od 15:00 hod., akce pro děti, vstupné zdarma.

Středa 12. 8. 2020 Loutková pohádka pro děti - na náměstí od 18:00 hod., v případě špatného počasí v loutkovém sále KD Trhové Sviny. Vstupné zdarma.

Čtvrtek 13. 8. 2020 "Trhovosvinenská madona - pět století s námi"- od 18:00 hod. taneční sál KD T. Sviny. Přednáška PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. se koná v rámci oslav 500 let Trhovosvinenské madony. Vstupné 50 Kč.

Pátek 14. 8. 2020 benefiční koncert Štěpána Raka a Jana Matěje Raka – od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice. Předprodej v KIC Trhové Sviny. Vstupné 200 Kč (předprodej), 250 Kč na místě.

Neděle 16. 8. 2020 Poutní mše svatá od 9:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v T. Svinech (Římskokatolická farnost Trhové Sviny)

Sobota 22. 8. 2020 koncert Jaroslava Svěceného a žáků ZUŠ F. Pišingera T. Sviny - od 20:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Předprodej v KIC T. Sviny.

Středa 26. 8. 2020 Loutková pohádka pro děti - na náměstí od 18:00 hod., v případě špatného počasí v loutkovém sále KD Trhové Sviny. Vstupné zdarma.

Sobota 29. 8. 2020 Rozloučení s létem pro všechny generace od 10:00 hod. do 24:00 hod. na Buškově hamru. Vstupné zdarma.