608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, průvodkyně     Trhové Sviny | Zveřejněno: 23. května 2020 | 32x

11. července 2020 bude cílem našeho výletu Železnorudsko

Vyjdeme ze Špičáckého sedla, což je horské sedlo mezi horami Pancíř o nadmořské výšce 1 214 a Špičák 1 205 m n. m. v západní části Šumavy. Špičácké sedlo leží pouhých několik kilometrů od státní hranice s Bavorskem. V posledních desetiletích poskytuje široké možnosti ubytování, občerstvení, zimních i letních sportů. Je turistickým rozcestníkem mnoha tras a především výchozím bodem k nejznámějším a nejnavštěvovanějším ledovcovým jezerům – Čertovu a Černému.

My odtud půjdeme lesní širokou cestou západním směrem po tzv. Jezerním okruhu a naučnou stezkou Špičák – Černé jezero. Mineme několik méně i více zarostlých vyhlídek do krajiny, až projdeme přímo kolem studánky nazývané Pramen Svobody, třeba zde potkáme několik turistů, třeba i koňskou bryčku s turisty, ale i přesto zde najdeme kus neporušené přírody a kouzlo starých časů. Ty nám mohou přinést i opodál u cesty boží muka nazývaná Boží skalka. V poslední době byla upravena do původní podoby z konce 2. světové války. Odtud je to již malý krůček k Černému jezeru. Jedná se o největší ledovcové jezero na Šumavě, ale i v České republice. Jezero je o hloubce 40 m, má na svém dně cca 9 m vrstvu kalu, ukládajícího se zde po tisíce let. Tato skutečnost a obklopení jezera smrkovými lesy vytváří dojem černé jezerní vody. Je opředeno mnoha pověstmi, inspiraci zde čerpali i čeští literáti, ale československá armáda a železná opona zde zanechala svou stopu. Od jezera se vydáme k pozůstatkům Chaty u Černého jezera, kde jsou nyní nově upravená přístupná místa. Připomeneme si, jak to zde vypadalo v počátcích šumavské turistiky, několik generací před námi. Obejdeme jezero z přístupných stran a půjdeme dále stezkou k Jezerní jedli staré cca 170 let, která je od roku 1995 chráněna pro svůj vzrůst.

Poté budeme pokračovat do Národní přírodní rezervace Bílá strž. Z vyhlídkové terasy je vodopád ve stejnojmenné rokli přístupný veřejnosti a jeho další části zůstávají skryté. Kaskáda je tvořena různě vysokými stupni a my uvidíme ten nejvyšší vodopád. Ještě nás čeká NS Z Hamrů na Ostrý, vedoucí podél Bílého potoka s vodním zámkem (technická památka). Po chvíli sestoupíme do údolí a na dohled budeme mít první chalupy osady Zadní Hamry (bývalé královácké rychty Hamry). Pak překročíme řeku Úhlavu, projdeme osadou a půjdeme k Petzoldově papírně s hydroelektrárnou, která je stavbou zajímavou, avšak chátrající.

Výlet bude nasycen výkladem k navštíveným místům, seznámíme se s fotografickou dokumentací, příběhy, osobnostmi, přírodními zajímavostmi …

Pěší trasa měří cca 12 km a je nižší, místy střední náročnosti. Budeme se pohybovat v nadmořské výšce okolo 1 000 m, kde zpravidla díky specifickým klimatickým podmínkám nebývají v létě vysoké teploty a nečekají nás výrazná stoupání. Výlet je samozřejmě vhodný i pro děti. Přihlášky přijímá KIC v Trhových Svinech. Kulturní a informační centrum si vyhrazuje právo změny výletu pouze v případě nově zavedených možných opatření souvisejících s Covid-19. 

Těším se s Vámi na tento krásný kout Šumavy.