608 436 941

Alois Terš se vrací do Svinů

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: 7. března 2024 | 1x

„Ty časy, na které vzpomínám, jsou tak staré, že když si učitel zažádal o definitivní místo, například v Trhových Svinech, musela o tom předem pojednat městská rada. Přestože jsem byl do té doby ve Svinech neznámý, žádost byla vyřízena kladně a já jsem se stal v Trhových Svinech učitelem měšťanské školy.“

Tak vzpomínal po letech na svá svinenská léta Alois Terš (1910–1987). Učitel – ale hlavně malíř, po kterém zůstala neobyčejná pozůstalost. Zaměřoval se na lidovou architekturu, Doudlebsko bylo jeho životní vášní. Teď se Alois Terš vrací do Trhových Svinů, v sobotu 6. dubna bude na Žižkově náměstí slavnostně odhalena jarní exteriérová výstava.

„Navázali jsme na expozici, která Aloise Terše před lety představila v ambitech kostela Nejsvětější Trojice. Zaměřujeme se na celý region, akcentujeme přitom město Trhové Sviny. K ilustracím ze sbírek Jihočeského muzea tentokrát přidáváme ještě dosud neznámé kousky ze soukromé sbírky,“ říká vedoucí Kulturního a informačního centra v Trhových Svinech Šárka Floderová.

Zahájení výstavy je 6. dubna rozdělené do dvou částí: v 17:30 hodin budou odhaleny panely na hlavním náměstí, o půl hodiny později začíná beseda a promítání fotografií v kulturním domě. Hovořit bude autor výstavy Jan Štifter. K Teršovi má zajímavý vztah: když v roce 2014 zakoupil s rodinou dům v budějovické Riegrově ulici, začal pátrat po jeho minulosti – a mezi majiteli a obyvateli objevil Terše, jehož rodina objekt vlastnila téměř sto let. Významnou osobnost od té doby na fasádě připomíná pamětní deska.

Malíř a učitel, dokumentátor mizejícího Doudlebska. Alois Terš se narodil 22. dubna 1910 v Plzni, vystudoval učitelský ústav, působil na Chomutovsku a Žatecku, v roce 1937 nastoupil jako odborný učitel na měšťanskou školu v Trhových Svinech. Byt získal na „vejminku“ v Komenského ul. 160. Právě tady, pod vlivem Karla Hlubučka a Jaromíra Šimona začal kreslit – uchvátila ho zapomenutá krása Trhovosvinenska, historické chalupy a památná boží muka. V Trhových Svinech vzniklo celoživotní přátelství s malířem Aloisem Moravcem, který do srdce Doudlebska zavítal v doprovodu spisovatele a kreslíře Ladislava Stehlíka v roce 1939.

„Oba mistři se zaujetím a nadšením plnili své skicáky množstvím charakteristických motivů, výstižných kreseb odevšad, odtud například až do Římova a k Holkovu. Doudlebsko vešlo do umění,“ poznamenal Alois Terš v roce 1983 ve svých vzpomínkách na Trhové Sviny. „Přišla okupace a já jsem se musel mít ve Svinech na pozoru. Požádal jsem si na jiné místo v okrese a roku 1940 jsem Trhové Sviny opustil.“

Se stejným zápalem dokumentoval lidovou architekturu Blat, v letech 1940–1943 působil jako učitel ve Zlivi. Vznikly tak dva mohutné celky, vzácné památky na tvář jižních Čech, docela proměněnou poválečnou výstavbou. Na Doudlebsko se Terš vracel i v pozdějších letech, kdy působil na několika školách v Českých Budějovicích. V 80. letech vystavoval. Zemřel 11. února 1987, pohřben je v Českých Budějovicích.