608 436 941

Program KIC říjen a listopad 2019

Autor: šf, jn | Zveřejněno: 24. září 2019 | 81x

Říjnové akce pořádané infocentrem

:Do 31. října pokračuje výstava „Trhové Sviny a I. světová válka“ výstava mapuje život obyvatel města v čase války až po vznik republiky. Vstupné zdarma.

Sobota 5. října „Podzimní dvacítka“ turistický pochod krajinou Trhovosvinenska.

Start v KIC mezi 9 – 11 hod., startovné 50 Kč. V cíli na Buškově hamru obdrží každý účastník pamětní list a klobásu z komína. Z důvodu zajištění občerstvení a pamětních listů je nutná registrace v KIC Trhové Sviny. Více informací: kic@tsviny.cz, 386 301 488, www.facebook.com/kictsviny

Úterý 8. října přednáška „Po stopách 91. pěšího pluku – italská fronta“, přednáší Jan Ciglbauer, loutkový sál KD Trhové Sviny od 18:00 hodin. Vstupné zdarma

Úterý 22. října přednáška „Po stopách 91. pěšího pluku – srbská fronta“ přednáší Jan Ciglbauer, loutkový sál KD Trhové Sviny od 18:00 hodin. Vstupné zdarma

Listopad

Od 4. listopadu do 19. prosince prodejní výstava obrazů Daniela Bechera v prostorech KIC Trhové Sviny. Vstupné zdarma

Úterý 5. listopadu „RUCE DOUDLEBSKA“ představení knihy Mgr. Jana Štiftera v KIC Trhové Sviny od 18:00 hod.  Kniha představuje šest pozoruhodných studií Karla Hlubučka, které sepsal v padesátých letech a kde zachytil příběhy a um posledních hamerníků, hrnčířů nebo koželuhů. Karel Hlubuček tyto práce rozšiřoval jako cyklostyly, knižně vycházejí vůbec poprvé.

Sobota 9. listopadu Přednášky o historii ze Sdružení hradů na Malši od 17:00 hod. v tanečním sále KD Trhové Sviny. Vstupné zdarma

Středa 13. listopadu ČAJOVÝ DÝCHÁNEK S JAKUBEM VAVŘINOU „Matcha - čaj obřadní i čaj v kuchyni“. Přednášku povede J. L. Vavřina, čajový tovaryš, cestovatel, pěstitel čaje a dvorní čajovník Pekingské národní opery. Čaje budete moci nejen ochutnat, ale i zakoupit, včetně literatury a různých doplňků. V komunitním centru Nábřeží Svatopluka Čecha 664. Vstupné 100 Kč

Pátek 22. listopadu „Košt moravských vín“ v tanečním sále KD Trhové Sviny od 19 hodin. Posezení u dobrých moravských vín z oblasti Mikulčic a cimbálové muziky s primášem Petrem Maradou. V ceně vstupenky je ochutnávka několika druhů vín a občerstvení formou švédského stolu (různé druhy sýrů od místních producentů a Novákovo uzené). Vstupné 250Kč. Rezervace a platba v KIC.

Čtvrtek 28. listopadu „Povídání o čokoládě“ s paní Marcelou Krčálovou od 18:00 hodin v tanečním sále KD Trhové Sviny. Využijte možnost ochutnat a dozvědět se něco zajímavého o čokoládě, případně si jí i zakoupit. Vstupné dobrovolné.