608 436 941

Neznámé svinenské filmy: poklady z archivu

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: 4. října 2023 | 16x

Tohle jste nejspíš ještě neviděli. Neznámé reportáže ze starých filmových týdeníků nově digitalizoval Národní filmový archiv. Je to sice jen pár minut, ale objevily se tak unikátní záběry z Trhových Svinů: na filmový pás se dostaly historické ulice i výroba mechanických hraček závodu IGLA.

Projekci filmů připravil Jan Štifter na úterý 21. listopadu do loutkového sálu Kulturního domu v Trhových Svinech. „Je to unikátní příležitost, protože nám Národní filmový archiv zpřístupnil snímky jen na tento večer.

Vedle toho si budeme promítat také historické fotografie z rodinných archivů,“ slibuje Jan Štifter.
Snímky pocházejí z velké části od pamětníků, se kterými připravuje rozhovory v rámci projektu
SVINESNKÉ STOLETÍ. „Ne všechny snímky jsou použitelné v knize, a byla by škoda je neukázat,“ dodává Štifter.