608 436 941

Program KIC na září

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: 18. srpna 2023 | 11x

10. 9. neděle – LOUTKOVÉ DIVADLO – ZLATOVLÁSKA
16:00, Buškův hamr

Loutkové divadlo pro děti. Hraje divadlo Víti Marčíka.

21. 9. čtvrtek – KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA MĚSTEM SE SPISOVATELEM J. ŠTIFTEREM - PO STOPÁCH E. HÁCHY 
15:00 hodin

Start je vždy před kostelem v Trhových Svinech. Procházka městem trvá cca 1 hodinu.
Kulisy dětství a dospívání, co formovalo jeho charakter? V terénu propojíme místa, která jsou spojená svinenskými lety Emila Háchy.