608 436 941

STROPNICE

Autor: | Zveřejněno: 24. listopadu 2018 | 183x

Příběh řeky

Kniha popisuje celý víc než padesátikilometrový tok Stropnice od pramene v Rakousku až po soutok s Malší.

Kniha popisuje celý víc než padesátikilometrový tok Stropnice od pramene v Rakousku až po soutok s Malší. Podrobně se zabývá všemi jejími přítoky a s nimi i rybníky a rybníkářstvím, mlýny a hamry, mosty a dalšími zajímavostmi. Vedle místopisu a historie je důležitou součástí knihy život lidí a jejich příběhy od velkých osobností minulosti po příběhy zdánlivě obyčejných lidí nedávných časů. Vypravěčem a průvodcem krajem Stropnice je Milan Koželuh.
Kniha je rozdělena do čtyřech bloků a patnácti kapitol, má 250 stran a 350 fotografií.
Čtvrtina knihy je věnována Svinenskému potoku a jeho přítokům, potoku Klenskému a Keblanskému.