608 436 941

Program KIC na červen

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: pondělí 15. května 2023 | 16x

14. 6. středa – KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA MĚSTEM SE SPISOVATELEM J. ŠTIFTEREM - HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA TRHOVÉ SVINY - Mordýři, rváči a jiní poděsové přelomu 19. a 20. století
18:00 hodin
Start je vždy před kostelem v Trhových Svinech. Procházka městem trvá cca 1,5 hodiny.
Kde se ve Svinech vraždilo, loupilo a přepadávalo, jaké adresy se objevují v zápiscích četníků? Nahlédnout do rukopisu knihy o svinenských aférách můžete na třech vycházkách.
Jan Štifter vás provede městem a ukáže, kde bydleli lidé, o kterých se psalo na stránkách černé kroniky.
Zažijte Trhové Sviny jinak – vydejte se na cestu, která není v žádných turistických průvodcích.

Vycházky jsou v těchto termínech:

- Středa 14. 6. od 18 hodin

- Středa 17. 8. od 18 hodin

- Pátek 20.10. od 19 hodin (noční vycházka)

27. 6. úterýKOMENTOVANÁ VYCHÁZKA MĚSTEM SE SPISOVATELEM J. ŠTIFTEREM - PO STOPÁCH E. HÁCHY – Kulisy dětství a dospívání
18:00 hodin
Start je vždy před kostelem v Trhových Svinech. Procházka městem trvá cca 1 hodinu.
Kulisy dětství a dospívání, co formovalo jeho charakter? V terénu propojíme místa, která jsou spojená svinenskými lety Emila Háchy.

Vycházky jsou v těchto termínech:

- Úterý 27. 6. od 18 hodin

- Sobota 12. 8. od 15 hodin

- Čtvrtek 21. 9. od 18 hodin