608 436 941

Program KIC září, říjen 2019

Autor: šf, jn | Zveřejněno: pátek 23. srpna 2019 | 117x

Akce infocentra na přelomu léta a podzimu

Pokračuje výstava „Trhové Sviny a I. světová válka“ 

Výstava mapuje život obyvatel městav čase války až po vznik republiky. Vstupné zdarma.

Sobota 7. září „Za přírodou, historií a energií Šumavy“

Výlet s průvodkyní Jitkou Bartyzalovou. Navštívíme Kašperské Hory s probíhajícími slavnostmi a historické zajímavosti města, NS Cestou zlatokopů a NS Strážců hranice, Zlatý potok s nádržemi, množství pink a štol v přírodní rezervaci v Amálině údolí, dojdeme k seismické stanici s muzeem seismometrie ve štole Kristýna, ke štole Naděje, kapli sv. Huberta a dalším.

Náročnost trasy nízká, místy střední; délka trasy 8 - 10 km (dle varianty)

Přihlášky a bližší informace v KIC.

Neděle 15. září Pohádka o železném vlkovi od 16:00 hod. na Žižkově náměstí v Trhových Svinech.

Loutkové představení pro děti i dospělé na motivy litevské pohádky potulného čajovníka loutkáře Lady. V případě špatného počasí bude představení přesunuto do KD T. Sviny.

Vstupné zdarma

Čtvrtek 12. září pátek 13. září od 17:00 – 20:00 hodin První pomoc pro děti

Dvě na sebe navazující přednášky v komunitním centru, nábřeží Svatopluka Čecha 664

Česká republika má nejvyšší úrazovost dětí na světě. Víte, jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte ? Přijďte si vyzkoušet poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí. Hlídání dětí zajištěno. Vstupné dobrovolné

Úterý 24. září přednáška o historii „Po stopách 91. pěšího pluku“

Přednáší Jan Ciglbauer, KD Trhové Sviny od 18:00 hodin.

Úterý 8. října přednáška „101 let od vzniku Československa“

Přednáška Jana Ciglbauera a Pavla Mörtla o složitém procesu vzniku ČSR v Trhových Svinech a okolí. Vstupné zdarma

Sobota 5. října „Podzimní dvacítka“ turistický pochod krajinou Trhovosvinenska.

Start v KIC mezi 9 – 11 hod., startovné 50 Kč. V cíli na Buškově hamru obdrží každý účastník pamětní list a klobásu z komína. Z důvodu zajištění občerstvení a pamětních listů je nutná registrace v KIC Trhové Sviny. Více informací: kic@tsviny.cz, 386 301 488, www.facebook.com/kictsviny