608 436 941

Nová poštovní známka JUDr. Emila Háchy

Autor: Lenka Tůmová | Zveřejněno: 19. července 2019 | 140x

Prezentace nových známek v KIC T. Sviny

Ve středu, 26.6. 2019, den před výročím úmrtí našeho rodáka, prezidenta JUDr. Emila Háchy, proběhla v KIC Trhové Sviny slavnostní prezentace nových, již druhých, poštovních známek s jeho portrétem a s vyobrazením kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Při této příležitosti jsme také představili nové razítko s kostelem a návštěvníci mohli poprvé zakoupit lahvičky originální "Svinovice". První poštovní známka s portrétem třetího prezidenta Česko-Slovenské republiky a posléze státního prezidenta Protektorátu Čechy a Morava vydaná v loňském roce zažila nebývalý úspěch a byla velmi rychle vyprodaná. Ukázalo se, že nejen v našem městě a okolí je spousta filatelistů, kteří o podobnou známku mají velký zájem, ale prezentace k nám zavedla i zájemce ze širokého okolí. Pokud tedy máte i vy o sešitek osmi poštovních známek zájem, máme k prodeji posledních cca 150 ks v KIC Trhové Sviny za cenu 600 Kč.

Na závěr bychom rádi poděkovali panu Radku Gálisovi za přípravu těchto nových známek, autorům Libuši a Kamilu Knotkovým za krásné ztvárnění, páteru Pavlu Kunešovi za požehnání, Zdeně Lomové za pár milých slov, Zdeňku Zídkovi za zapůjčení dobové standarty, Irině Hromkové, Emě Králové a Miroslavu Královi za milý hudební doprovod a děkujeme také Vám všem, kteří jste v horkém letním odpoledni dorazili.