608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny průvodkyně | Zveřejněno: úterý 16. července 2019 | 117x

Další výlet s průvodkyní J. Bartyzalovou

7. září poznáme další oblast Zelené střechy Evropy – Šumavy. Pěší část výletu zahájíme v Kašperských Horách, kde budou právě probíhat městské slavnosti. V Kašperských Horách můžeme v libovolné kombinaci navštívit – staročeský jarmark, informační středisko s historickým skříňovým betlémem, exteriér policejní služebny ze seriálu Policie Modrava, kostel sv. Markéty s Kohoutím křížem a mlecími kameny na zpracování zlatonosných rud, informační středisko a středisko enviromentální výchovy,

Kašperské Hory jsou druhým nejvýše položeným městem v České republice. Jejich historie je spojena se Zlatou stezkou, císařem Karlem IV. a hradem Kašperk, gotickorenesanční radnicí, ale i s národnostními nepokoji mezi světovými válkami. Kolem truhlářského ateliéru Kůsových, který zvenčí připomíná historický obchůdek, nás cesta z města zavede na Naučnou stezku Cestou zlatokopů a především k proslulému poutnímu kostelu Panny Marie Sněžné, stavbě, která k městečku historicky a literárně neodmyslitelně patří. Pod kostelem si prohlédneme kapli Panny Marie Klatovské se “zázračným“ pramenem zvaným Grantl. To jsme již ale nad údolím Zlatého potoka a směřujeme k Přírodní rezervaci Amálino údolí, jímž protéká Zlatý potok a cesta podél toku nám poskytne bezprostřední prohlídku množství skal, pink a štol, středověkých důlních děl. Některé ze štol a pink jsou přístupné a převážná většina je v lesním terénu ohrazena s uvedením parametrů. Údolí je přírodní rezervací od roku 1994 a pokrývá plochu cca 80 hektarů. Zvláštností rezervace je štola Kristýna o délce 200 m. Je omezeně přístupná veřejnosti, v jejích útrobách je umístěna od roku 1960 seismická stanice a v bezprostřední blízkosti muzeum seismometrie. Další zajímavou štolou je nejmladší štola Naděje. Patří ke štolám, ve kterých ještě na konci 90. let probíhal výzkum, jenž měl vyhodnotit možnost obnovy těžby. Dnes je možné si štolu prohlédnout u jejího ústí. Následně se vydáme NS Cestou zlatokopů k výklenkové kapličce sv. Huberta s vyhlídkovým místem. Dále cesta povede úbočím hory Lišák (794 m n. m.), místní částí Na Prádle a pod lyžařským areálem směřuje zpět do Kašperských Hor.

Výlet je určen pro všechny věkové kategorie a je koncipován tak, aby poskytl dostatek zážitků méně zdatným turistům a současně nabídl vyžití turistům, kteří očekávají terén se stoupáními a klesáními a s možností bonusů s druhým průvodcem v oddělitelné skupině.

Trasa měří cca 8 - 10 km (dle zvolených variant, skupiny) a je nízké, místy střední náročnosti. I tentokrát se seznámíme s historií, přírodními zajímavostmi a osobnostmi s místy spojenými.