608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny   průvodkyně | Zveřejněno: 19. července 2022 | 37x

Milí příznivci Šumavy a turistiky,

v sobotu 10. září 2022 se podíváme do další části Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Tentokrát zavítáme do širší vimperské oblasti. Začneme Lipkou. Lipka je osada s dřevorubeckou historií na železniční trati mezi Vimperkem a Kubovou Hutí (nejvýše položená železniční stanice v České republice). Její poloha, nadmořská výška a okolní lesy Lipce předurčily význam, který částečně již ztratila. Byla i místem, kudy procházel a převáděl (přebíral osoby k přechodu státní hranice) Král Šumavy "Kilián" Franz Nowotny. Lipku necháme za sebou a lesní, ale zpevněnou cestou se vydáme k rozcestí Pod Světlou horou.

Odtud odbočíme k prameni řeky Volyňky s výbornou vodou, který vyvěrá v úpatí Světlé hory (1 123 m n. m.). V lese, podél toku, se nachází Světlohorská nádrž. Tu však díky nepřístupnému terénu mineme. Dále budeme krátce stoupat do svahu Světlé hory. Od stejnojmenného rozcestníku odbočíme pěšinou do hloubi lesa k památníku Vlčí kámen. Jedná se o pomník na místě, kde byl Janem Štěrbíkem zastřelen poslední vlk v Čechách 2. prosince 1874.

Pokračující cestou zavítáme do Švajglovy Lady. Je částečně zaniklou osadou. Stávalo tu 5 domů, hájovna a kaplička. Dnes zde najdeme jen jednu stavbu - myslivnu. Úpatím Bukovce (1 099 m n. m.) půjdeme dále lesní krajinou k Alpské vyhlídce – místu s otevřenou krajinou, panoramatickou deskou a za dobré viditelnosti s výhledem na hraniční hory (Smrčina, Plechý, alpské vrcholy, ...). Úbočím Kamenné (1 101 m n. m.) budeme pokračovat okrajem louky s výhledy na hory Přilba, Zvěřín, Janská hora, Vysoký stolec.

To se již blížíme k částečně zaniklému Šindlovu a jeho zvláštní kapli. Zůstala jen ona, vkusně opravená, zasvěcená Sv. Anně a z původních 13 pouze s třemi domy. Všichni původní obyvatelé byli německé národnosti. Zbylé domy dnes slouží převážně k rekreaci. Poté překročíme komunikaci, která reálně odděluje slať od osady a tvoří hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národního parku Šumava. V těchto místech procházel známý převaděčský Kanál 54.

Ocitneme se v předělu slatí. Na levé straně se rozprostírá v I. zóně NP Borová Lada Novosvětská slať, na kterou navazuje Chalupská slať a na pravé straně přístupný okraj Pasecké slati. Nedostaneme se do její hloubi, ale poznáme její okraj. V něm totiž najdeme přírodní zvláštnost - smrky se 3 i více kmeny. Díky zde pramenícímu Vydřímu potoku jsou tu malá tmavá jezírka, jejichž dna tvoří rašelina. I z těchto jezírek vyrůstají stromy o několika kmenech. Každopádně se jedná o ojedinělý jev, jenž bývá návštěvníkovi zpravidla skryt v I. zónách národního parku. 

Pěší trasa měří cca 12 km a lze se opět rozdělit na 2 skupiny a o cca 2 km ji zkrátit. To by znamenalo, že by 1. skupina s průvodcem postupovala uvedenou trasou a 2. skupina s dalším průvodcem na určených místech posečkala a následně se připojila k 1. skupině. Trasu tvoří mírně zvlněný terén, je nižší a místy střední náročnosti. V průběhu výletu se seznámíme s historií a současností navštívených míst, dobovými fotografiemi, zajímavými osobnostmi a krajinnými zvláštnostmi. 

Přihlášky přijímá Kulturní a informační centrum v Trhových Svinech. 

Tak na podmanivé Šumavě ...