608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny průvodkyně | Zveřejněno: 23. června 2019 | 122x

Červencový výlet na Šumavu

20. červenec bude dnem našeho dalšího výletu. V tomto období je Šumava zahlcena návštěvníky a milovníky horské turistiky. My se vydáme místy turisticky frekventovanými, ale i místy turisty opomíjenými. To nám umožní poznat místa zaniklá, místa, kde již několik desetiletí nevládne především lidská ruka, ale pouze neporušená příroda, rovněž také hojně navštěvovaná. 

Ze Špičáckého sedla se vydáme přes pramínky řeky Úhlavy, mineme místa zimních sportů, napojíme se NS Hojsova Stráž a staneme pod vrcholem hory Habr (1 203 m n. m.) Cesta nás následně zavede k Tomandlově křížku. To jsme již pod vrcholem hory Pancíř. Na Pancíři (1 214 m n. m.) stojí dosud horská chata postavena již v roce 1923. Chata disponuje rozhlednou, restaurací a terasou. Z rozhledny je vynikající výhled na českou i německou stranu, za určitých podmínek i na Alpy. Vystoupaných 68 schodů jistě stojí za krásnou podívanou s expozicí v krytém ochozu. V restauraci se občerstvíme a tentokrát již postupným klesáním budeme směřovat k dalšímu cíli, kterým jsou Hofmanky. Do Hofmanek lze dojít podél sedačkové lanové dráhy, a proto se za příznivých okolností část turistů může do stanice Hofmanky svézt lanovou dráhou, kde se sejdou s turisty, kteří zvolili cestu pro pěší. Za Hofmankami se napojíme na NS Sklářská a podíváme se k prameništi řeky Řezná, abychom následně prošli kolem Přírodní rezervace Prameniště na jižním svahu hory Pancíř v nadmořské výšce 1 031 m. Poté nás cesta zavede do zaniklé osady Nový Brunst. Zaniklou osadu tvoří již jen jedna z budov v místech bývalé sklárny na tabulové a zrcadlové sklo, která ukončila svou činnost na konci 19. století. Budova je kamenná, majestátní a dosud užívaná. Posléze půjdeme kolem pramenných potůčků Slatinného potoka a pod Mlýnským vrchem a náš výlet zakončíme u Gerlovy Huti.

Trasa je nižší, ve stoupání na Pancíř střední náročnosti a bez využití sedačkové lanové dráhy měří cca 12 km.

V průběhu výletu se seznámíme s historií a současností navštívených míst, dobovými fotografiemi, ...

Přihlášky přijímá KIC Trhové Sviny, kde je uložena i mapa s trasou výletu.

Těším se na viděnou,