608 436 941

Léto v Trhových Svinech

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: čtvrtek 19. května 2022 | 205x

Lednická, Svěcený i Hácha

Literatura, historie, turistika… Na letošní kulturní léto v Trhových Svinech na Českobudějovicku si rezervujte ideálně celou dovolenou. Do města přijíždějí přední čeští spisovatelé, odehraje se tu konference věnovaná Emilu Háchovi, na programu je vystoupení Jaroslava Svěceného, festival dechové hudby i vycházky za mordy za časů Rakouska-Uherska.

SVIČ (Svinenské čtení)

Pět dní, pět autorů. Trhové Sviny budou i letos v létě na jeden týden centrem české literatury.

Svěcený a Valdauf

Trhové Sviny dlouhodobě dokazují, že k sobě dokáží přitáhnout zajímavá jména. Řadu let se sem vrací také Jaroslav Svěcený: hudební virtuos a uznávaný znalec historie i stavby houslí. Perlu jihočeské gotiky – chrám Nanebevzetí Panny Marie, rozezní tentokrát 24. července. Svěcený si vytvořil publikum, které se pravidelně vrací, současně ale přitahuje pozornost celých jižních Čech: potkává se tu hudební mistrovství s atmosférou nočního kostela. Poutní kostel Nejsvětější Trojice zase zaplní hubou Štěpán Rak se synem Matějem. Nové skladby tam představí 12. srpna od 18 hodin.

Trochu jiné hudební vyžití nabízí Festival Karel Valdauf 2022. Město opanuje ve dnech od 19. do 21. srpna. Festival cílí na celé rodiny – Valdauf už dávno není jen symbolem dechovky, ale také rocku nebo metalu. Do Svinů přijedou Kumpánovi muzikanti, Mistříňanka, Babouci, Podhoranka nebo Jižani. Součástí je bohatý doprovodný program.

Konference o Háchovi

Přesně sto padesát let uplyne v tomto roce od narození jihočeského prezidenta Emila Háchy, nejvýznamnějšího svinenského rodáka. Město si ho připomene konferencí. Koná se ve středu 15. června a o den dříve ji zahájí divadelní představení s názvem „Emil čili O Háchovi“.

Emil Hácha ve svinenské paměti. Hácha školák: premiant, nebo uličník? Zásluhy i sporné momenty v životě Emila Háchy. To jsou jen některé z přednášek, které rozproudí diskusi o osobnosti a odkazu českého právníka a politika.

Jak jsme již uvedli, město Trhové Sviny pozvalo také pražské Divadlo 21, které 14. června sehraje představení „Emil čili O Háchovi“.

Děsivé příběhy

Odvrácenou tvář poklidného města představí komentované procházky, které připravil historik a spisovatel Jan Štifter. Kde se ve Svinech vraždilo, loupilo a přepadávalo, jaké adresy se objevují v zápiscích četníků? Nahlédnout do rukopisu knihy o svinenských aférách můžete na pěti výletech. Štifter, jenž v letošním roce vydává publikaci o skandálech v Trhových Svinech na přelomu 19. a 20. století, vás provede městem a ukáže, kde bydleli lidé, o kterých se psalo na stránkách černé kroniky. Zažijte Trhové Sviny jinak – vydejte se na cestu, která není v žádných turistických průvodcích. Procházka může být inspirací pro delší turistický okruh: v loňském roce město vytyčilo čtrnáctikilometrovou trasu s názvem Trhové Sviny zbožné i hříšné, která vede přes osady Pěčín, Hrádek a Rejta.

Pořadatelem akcí je Kulturní a informační centrum v Trhových Svinech. Podrobnosti lze získat na telefonním čísle 386 301 488.

Hříšní lidé města Trhové Sviny: vycházky

Sobota 25. 6. od 14 hodin

Středa 13. 7. od 18 hodin

Sobota 6. 8. od 14 hodin

Pátek 26. 8. od 20.30 hodin (noční vycházka)

Sobota 8. 10. od 14 hodin

Start je vždy před kostelem v Trhových Svinech

Léto na Buškově hamru

2. 7.: Koncert KredenCZ

17. 7.: Nezmaři

13. 8.: Kovářský den

Kostely

Během prázdnin jsou přístupné oba svinenské kostely. Gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie je otevřený denně vyjma neděle od 10 do 17 hodin. Poutní kostel Nejsvětější Trojice zve k návštěvě denně kromě pondělí.