608 436 941

Program KIC na červen

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: středa 18. května 2022 | 72x

10. 6. pátek. Dětský den od 15:00 - místo konání Velký rybník. Pořádá CKA ve spolupráci s KIC Trhové Sviny.

Konference Emil Hácha 1872-2022. KD Trhové Sviny 14. - 15. června 2022

V KD Trhové Sviny bude probíhat od 2. 6. do 31. 7. 2022 výstava Emil Hácha rodák – člověk - prezident

14. 6. úterý od 19:00 Divadelní představení Emil čili o Háchovi (divadlo D21)

Vstupné 200,- studenti a senioři 150,- Vstupenky v předprodeji v KIC a KD Trhové Sviny.

15. 6. středa od 10:00 Konference Emil Hácha 1872 - 2022

Přednášejí: Helena Benešová, Jiří Cukr, Radek Gális, Tomáš Jarkovský, František Slípka, Jan Štifter, Josef Tomeš a Václav Velčovský.

16. 6. čtvrtek od 18:00 Loutkové divadlo pro děti. Zahraje potulný čajovník Jakub Lada Vavřina pohádku O třech motýlkách. Místo konání STARÁ FARA.

18. 6. Za přírodou, historií a energií Šumavy – Srní.

24. 6. Svatojánský hudební večer s DJ Matyášem Palkovičem od 21 hodin Velký rybník (za špatného počasí taneční sál KD T.Sviny)

25. 6. sobota Výlet na bylinkovou farmu (Desky 45, 382 41 Kaplice)
Jedlé bylinky a čaje z Novohradských hor

Odjezd autobusu z Trhových Svinů v 9:00, předpokládaný návrat 13:00
REZERVACE NUTNÁ PŘEDEM
tel: +420 386 301 488 e-mail kic@tsviny.cz
V případě špatného počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu termínu. Procházka po okolí bylinkové farmy a polích s výkladem, prohlídka sušárny. Možnost zakoupení čajů a výrobků např. pesto z medvědího česneku, sirupy a jiné dobroty…

25. 6. sobota od 16:00 komentovaná vycházka městem se spisovatelem J. Štiftrem 

Hříšní lidé města Trhové Sviny - Mordýři, rváči a jiní poděsové přelomu 19. a 20. století

Start je vždy před kostelem v Trhových Svinech. Procházka městem trvá cca 1,5 hodiny. Kde se ve Svinech vraždilo, loupilo a přepadávalo, jaké adresy se objevují v zápiscích četníků? Nahlédnout do rukopisu knihy o svinenských aférách můžete na pěti vycházkách. Jan Štifter, který v letošním roce vydává publikaci o skandálech v Trhových Svinech na přelomu 19. a 20. století, vás provede městem a ukáže, kde bydleli lidé, o kterých se psalo na stránkách černé kroniky. Zažijte Trhové Sviny jinak – vydejte se na cestu, která není v žádných turistických průvodcích.

Vycházky jsou v těchto termínech:

- Sobota 25. 6. od 14 hodin

- Středa 13. 7. od 18 hodin

- Sobota 6. 8. od 14 hodin

- Pátek 26. 8. od 20:30 hodin (noční vycházka)

- Sobota 8. 10. od 14 hodin