608 436 941

Velikonoce byly pestré

Autor: Za KIC L. Brychtová | Zveřejněno: čtvrtek 21. dubna 2022 | 8x

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem... Tak to jsme doslova a do písmene splnili jednu dubnovou sobotu při velikonočním pečení zvykoslovného pečiva s paní Stanislavu Mněchurovou v Centru komunitních aktivit u nás v Trhových Svinech. Pečení jsme si všichni moc užili a dětičky si na svých výrobcích dokonce i pochutnaly.

O den později už jsme ovšem teplou pec opustili a navzdory zimnímu počasí jsme se vydali na Velikonoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Z vašich ohlasů i za sebe musím konstatovat, že se koncert Leoně Malíkové a Gabriele Talpové opravdu vydařil!

Pro nejmenší byla po celý čas Velikonočních svátků nachystaná Velikonoční stezka pro děti, kterou připravilo rodinné centrum Trhováček.

Věřím, že i vy jste prožili krásné Velikonoce, ať už v kruhu rodinném nebo společně s námi na našich akcích.

I v květnu pro vás máme naplánované zajímavé akce, na kterých se těšíme na viděnou.