608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny, průvodkyně | Zveřejněno: 16. dubna 2022 | 25x

Milí turisté, příznivci šumavských toulek,

s 2. výletem 18. června 2022 navštívíme Srní, které bude naším výchozím bodem, a po celou pěší trasu neopustíme Národní park Šumava.

Srní je stará dřevařská obec založená Schwarzenberky, s dosud dochovaným kostelem Nejsvětější Trojice z počátku 19. století, který je pokrytý šindelem - ochranným prvkem šumavských staveb. Obec má i ve svém znaku srnčí paroží. Dnes již spíše turistická a rekreační obec je spojená s mnoha osobnostmi a jedná se o oblíbenou filmařskou oblast zasazenou do lesů a okolních kopců i hor.

Lesů a pastvin najdeme v okolí dostatečné množství, ale ty skutečné "poklady" ukrývá obec na samém okraji nebo právě v oněch lesích. To budou místa, která navštívíme. Projdeme NS Vchynicko-tetovský kanál kolem Klostermannovy chalupy, známé z trilogie Za trnkovým keřem, Na pytlácké stezce a Pod Jezevčí skálou. Šumavská chalupa s typickou zvoničkou (a dosud zavěšeným zvonem) zde stojí ve výborném, udržovaném stavu a slouží k rekreačním účelům. Dále mineme zajímavou chatu, kterou nazývám "perníkovou chaloupkou", opodál již stojí Hotel Vydra.

Cesta nás zavede k vodní nádrži Sedlo s odtokovým objektem této akumulační nádrže, který odvádí vodu cca 500 m dlouhým potrubím o průměru 1 m do vodního zámku (technická památka), který reguluje tok a následně 900 m dlouhým vysokotlakým potrubím odvádí vodu do Vodní elektrárny Vydra, která leží o 235 výškových metrů níže. Především je to ale místo s překrásným výhledem. Přehlédneme zde částečně zaniklou osadu Jelenov, Huťskou Horu (1 187 m n. m.), horu Svatobor (845 m n. m.) nad Sušicí, Dračí skály, údolí Vydry a Otavy, Sokol... Odtud budeme mírným a krátkým stoupáním kolem umrlčího prkna pokračovat pod vrchol Sedelského vrchu (926 m n. m.).

Pod ním se na pastvině nachází Klostermannova lavička. Nese jméno spisovatele Šumavy - Karla Klostermanna. Na Šumavě najdeme pouze 2, a to na Zhůří a zde. Mají podobu sofa vyřezaného z 1 kusu dřeva, a i tato je umístěna na vyhlídkovém místě. Stezka nás dále zavede do osady Sedlo, kde se mísí ta původní se současnou horskou architekturou a podél staré části plavebního kanálu s mnoha přítoky, malými i většími stavidly, slepými rameny, i místy zcela bez vody a podél Plavebního potoka pod horou Spálený (1 013 m n. m.).

Opustíme stezku a odbočíme k Mechovu. U Mechovského dvorce se nachází zmenšenina Hauswaldské kaple. Je volně přístupná a stojí přímo u cesty. Mechov je se svými dřevostavbami jakýmsi skanzenem této oblasti. Ač dnes jím prochází poměrně frekventovaná komunikace vedoucí na Modravu, tyto stavby, v mírně pozměněné podobě, zde stojí dodnes a slouží převážně k rekreaci. Dnes, společně se sousedním Starým Srním, je součástí obce Srní. Projdeme částí Starého Srní a vrátíme se zpět do Srní. 

Trasa vede jak zalesněnými místy, planinami a zástavbou, tak filmovými a historickými místy. Je naplněna mnoha vyhlídkami. S ohledem na délku a povahu trasy s minimálním převýšením a větším množstvím odpočinkových míst, mohu výlet doporučit středně zdatným turistům a dětem. Měří cca 9 km. 

Seznámíme se se zajímavými osobnostmi s místy spojenými, historickými milníky a filmovými místy. Přihlášky opět přijímá Kulturní a informační centrum v Trhových Svinech.

Tak na Šumavě ...