608 436 941

Hácha jubiluje, připomene ho konference

Autor: Jan Štifter | Zveřejněno: pondělí 7. března 2022 | 40x

Přesně sto padesát let uplyne od narození jihočeského prezidenta Emila Hácha. Jeho rodné Trhové Sviny si událost připomenou konferencí. Koná se ve středu 15. června a její součástí by mělo být také divadelní představení s názvem Emil čili O Háchovi.

Emil Hácha ve svinenské paměti. Hácha školák: premiant, nebo uličník? Zásluhy i sporné momenty v životě Emila Háchy. To jsou jen některé z přednášek, které rozproudí diskusi o osobnosti a odkazu českého právníka a politika. Na svět přišel 12. července 1872 ve svinenské ulici Nové město. Událost tam dnes zmiňuje pamětní deska a busta.

Trhové Sviny se hrdě hlásí k Háchovu odkazu, účastní se pietních akcí a podporují publikace, které přispívají jeho rehabilitaci a odstraňování nánosů komunistické propagandy. Jedním z momentů, které mají otevírat debatu, je letošní konference. Sejdou se na ní přední odborníci na osobnost Emila Háchy, promluví tu předseda Společnosti JUDr. Emila Háchy Josef Tomeš, ředitel svinenského gymnázia František Slípka nebo Helena Benešová, autorka háchovské výstavy ve zdejším kulturním a informačním centru. Vystoupí také archivář Jiří Cukr nebo publicista Radek Gális, který zacelil bílé místo v řadě prezidentských poštovní známek.

Město Trhové Sviny pozvalo také pražské Divadlo 21, které by tu mělo 14. nebo 15. června sehrát hru Emil čili O Háchovi. Autor scénáře Tomáš Jarkovský na konferenci zmíní, co o sobě říká divadelní prezident a jak vzdálený je skutečnému předobrazu. Konference zve všechny zájemce o historii českého 20. století, pořadatelem je Kulturní a informační centrum Trhové Sviny.