608 436 941

Po stopách drobných sakrálních památek

Autor: P. Kozel | Zveřejněno: 7. března 2022 | 26x

(23. 4. 2022)

Kříže různých velikostí, boží muka a kapličky byly původně součástí barokní náboženské krajiny. Dnes se díky ateizaci společnosti sice pozapomněl jejich účel, ale i tak stále dotvářejí krajinu a dělají ji domáčtější a poutníkovi útulnější. Představíme si jejich typologii, uvidíme památky tohoto druhu zachovalé a povíme si i o těch přesunutých a zaniklých. Trasa o délce přes 4 km tentokrát zčásti kopíruje naučný okruh NS "Trhovosvinensko". Sejdeme se ve 13 hodin na špici Weysserova parku na začátku svatotrojiční cesty. (pozn. - akce se koná za každého počasí, cestou je možnost blátivých úseků - přizpůsobte tomu tedy, prosím, své vybavení.)

Itinerář trasy: špice Weysserova parku - historický hydrant u č.p.566 - kamenná boží muka na svatotrojiční cestě - křížek u rozhledu pod k.494 - zděná boží muka mezi č.p.505 a 199 - Codlův kříž 1866 - Trajerův mlýn č.p.201 - kříž 1895 u cesty do Lniště - mlýn Valcha č.p.229 - k.497 vodojem+kříž 1912 - Skautský park - kříž na rohu ul. Sadové/Štefanikovy