608 436 941

Za svinenská humna

Autor: Pavel Kozel | Zveřejněno: pátek 25. února 2022 | 25x

26. 3. 2022

Naučná vycházka navazuje na podzimní putování po zbytcích prvorepublikového opevnění mezi Borovanami a Ostrolovským Újezdem. Navštívíme dost možná neznámá zákoutí, uvidíme zbytky starých cest, narazíme i na několik drobných sakrálních památek. Necháme na sebe působit genia loci staveb na vodní pohon jihozápadně od Svinů a vůbec nasajeme magii nejmalebnějšího koutu v okolí. Okruh je naplánován v délce lehce přes 5 km, sraz ve 13 hodin u panelu č.1 NS "Trhové Sviny zbožné i hříšné" vedle mostu u bývalého Kolínů mlýna. (pozn. - místy půjdeme lehce obtížnějším terénem + zároveň se akce koná za každého počasí - prosím, přizpůsobte tomu své vybavení).