608 436 941

Knihy představí Něchov i svinenské skandály

Autor: KIC | Zveřejněno: pátek 18. února 2022 | 87x

Dvě knihy letos vycházejí ve spolupráci s KIC Trhové Sviny. První navazuje na turistickou trasu Trhové Sviny zbožné a hříšné, druhá rozšíří edici Nadohled, kde se postupně představují městské osady. Na polici v knihovně bude mít místo vedle Todně, vydané před Vánocemi; letošní novinkou bude Něchov.

Historie vesniček, které obkružují Trhové Sviny, je dosud prakticky neprobádaná. Změnit to chce autorský tým Daniel Kovář a Jan Štifter. Podobně jako v Todni odkrývají aktuálně v Něchově neznámé kapitoly obecních dějin, pátrají po fotografiích a zajímavých dokumentech, hovoří s pamětníky. Právě zachycení vzpomínek je jedním z hlavních cílů jejich badatelské práce: rozpovídat zdejší občany a zapsat to, co slyšeli od svých předků, nebo co si sami pamatují. Něchov společně s Todní patří mezi nejstarší obce na Svinensku, a je tedy o čem vyprávět.

„Daniel Kovář prohledává kroniky a prameny ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích, já teď klepu na vrata chalup a zjišťuji, kam až sahá paměť v Něchově – u nejstarších vyprávění se pohybujeme na pomezí 40. a 50. let 20. století. Nedávno jsme ale objevili jednu nahrávku, která nás posouvá až na samotný začátek 20. století, i tu v knize převyprávíme,“ říká novinář a spisovatel Jan Štifter.

Štifter je také autorem naučné stezky, otevřené v loňském roce s názvem Trhové Sviny zbožné a hříšné. Na sedmnácti zastaveních mapuje, čím žily Trhové Sviny – v současné době některé události podrobněji prozkoumává, aby tak vznikla kniha s názvem Svinenské aféry. Ta se zaměřuje na události z přelomu 19. a 20. století, tedy posledních let rakousko-uherské monarchie, konkrétně pak na děje, které bychom dnes označili jako skandály. „Sepisuji příběhy, které čeřily klidné vody a o kterých se pak ještě dlouho mluvilo. Ať to byly rvačky na ulici nebo mordy, o kterých barvitě referovaly noviny. Zajímavé je, že i v článcích se tehdejší čtenáři dozvídali konkrétní jména svinenských sousedů, ze střípků tak skládám kroniku svinenské každodennosti,“ doplňuje.

Obě publikace budou v prodeji koncem roku v kulturním a informačním centru na trhovosvinenském náměstí.