608 436 941

Program KIC

Autor: KIC T. Sviny | Zveřejněno: pondělí 17. ledna 2022 | 5x

Cestovatelská přednáška

Divokým Kurdistánem - Petr Srp

8. února od 18:00–19:30 loutková scéna KD Trhové Sviny.

Vstupné: 70,- Kč, senioři, studenti, ZTP: 30,- Kč

Divokým Kurdistánem

S Petrem Srpem nahlédneme, jak a kde žijí hrdí a houževnatí Kurdové - jeden z nejpočetnějších národů bez vlastního státu, na jehož bedrech zejména ležel velký díl boje proti Islámskému státu. Žijí na území, kde kdysi přistál Noe a kde započalo znovuzrození lidstva, kde v běhu dějin zanechaly své stopy mnohé velké národy - Chetité, Židé, Arméni, Arabové… Tedy pestrý kaleidoskop etnik, kultur i krvavých příběhů. Lze tu stále nalézt nejstarší lidské stavby světa, starověké obří sochy, starobylá města, kostely i mešity.

Výstavy

Sůl moře Lenka Kuřilová

Ilustrace ke knize Sůl moře od Ruty Sepetysové. Absolventská práce žákyně II.cyklu výtvarného oboru ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny

Trhové Sviny očima náctiletých

Výstava fotografií účastníků multimediálního tábora a kurzu. Prostory KIC, Žižkovo nám. 40. Přístupné během pracovní doby KIC.