608 436 941

Program KIC na listopad

Autor: KIC | Zveřejněno: 25. října 2021 | 24x

Sůl moře Lenka Kuřilová

Ilustrace ke knize Sůl moře od Ruty Sepetysové. Absolventská práce žákyně II.cyklu výtvarného oboru ZUŠ F.Pišingera Trhové Sviny.

Trhové Sviny očima náctiletých

Výstava fotografií účastníků multimediálního tábora a kurzu. Prostory KIC, Žižkovo nám. 40. Přístupné během pracovní doby KIC.

Pondělí 1. listopadu Rozsvěcení starého hřbitova 

Po roce opět zapálíme svíčky na místě zrušeného hřbitova, tentokrát už v počtu 120 ks (podle počtu míst identifikovaných hrobů) od 18 hodin.

Sobota 6. listopadu Výlet za vojenskou historií

Komentovaná vycházka po naučné stezce Totalita rozděluje s průvodcem Petrem Kozlem. Sraz ve 13 hod. na autobusovém nádraží v Trhových Svinech, předpokládaný návrat mezi 16. a 17. hodinou. Bližší informace v KIC. Zájemci se hlásí v KIC Trhové Sviny (kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488). Počet míst je omezen.

Čtvrtek 11. listopadu od 16 hodin Slavnostní otevření Kulturního a informačního centra Žižkovo náměstí 40

Sobota 13. listopadu Legiovlak a den otevřených dveří v Žižkovo kasárnách České Budějovice

Výlet do Českých Budějovic, odjezd ve 13 hodin z autobusového nádraží v T.Svinech, předpokládaný návrat v 18 hodin. Zájemci se hlásí v KIC Trhové Sviny (kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488). Počet míst je omezen.

Úterý 16. listopadu Posezení s písničkou od 16 hodin, společenská místnost DPS Nábřeží Svatopluka Čecha 1055, Trhové Sviny

Sobota 27. listopadu Se lvem za svobodou 

Komentovaná prohlídka výstavy v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, odjezd ve 13 hodin z autobusového nádraží v Trhových Svinech, předpokládaný návrat v 18 hodin. Zájemci se hlásí v KIC Trhové Sviny (kic@tsviny.cz, tel.: 386 301 488). Počet míst je omezen.

Všechny akce se uskuteční v souladu s epidemiologickým nařízením Vlády ČR.