608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny průvodkyně | Zveřejněno: 14. října 2021 | 27x

Turistická sezóna je za námi a bylo by vhodné shrnout šumavská putování tohoto roku. Nepříznivá covidová situace na počátku roku, neumožnila konání hromadných akcí, a tedy nebylo možné uskutečnit výlety s naším organizátorem KIC Trhové Sviny v tradičních termínech - v květnu a červnu. Tedy, místo obvyklých 4 výletů, bylo možné zrealizovat pouze dva. Po oba výlety nás doprovázelo teplé a slunečné počasí, kapacita autobusu byla plně využita, rovněž po oba výlety nás doprovázel 2. průvodce Roman, jehož přítomnost napomohla k hladkému průběhu výletů. Jeho pomocná ruka, a to doslovně, pomohla nejednomu turistovi v seniorském věku při cestě po okraji slatě Malý Polec, ale bylo tak i možné (pro některé méně zdatné), rozdělit se na dvě skupiny a jedné skupině na přání mírně zkrátit trasu. I za to mu patří poděkování. 

24. července nás čekala cesta na Stašsko. Prošli jsme mnoho historických míst, prohlédli si typickou místní architekturu, seznámili se s tou starou i současnou Šumavou, s osobnostmi s místy spojenými a podívali jsme se i k jedné z nejvýše položených meteostanic. Výčet navštívených přírodních lokalit a vyhlídkových míst by byl obsáhlý, přesto tato lokalita ukrývá mnoho dalších krásných míst a zajímavostí. To bude důvodem, proč se do této lokality v budoucnu vrátíme. Ukáži vám zde neméně krásná a podmanivá místa.

4. září jsme poznali „Kraj ovesných baronů“. To jsme však zavítali do západní části Šumavy,

na Sušicko. Čekala na nás řada zámků a bývalých tvrzí ve volné krajině a osadách, často

s pohnutou historií, v různých stádiích chátrání, ale i udržované zámecké budovy se vzhledem novodobých vil. Sakrálních památek většího i malého rozsahu bylo na trase nemálo. I zde je nutno podotknout, že několik zámeckých staveb, které se nachází v blízkém okolí, nám prozatím zůstalo skryto, a tak nás bude čekat mnoho dalších, často i poněkud zapomenutých, při některém z dalších výletů. 

Vám všem, kteří dosud váháte, zda se s námi na Šumavu vydat, všem, kteří se výletů pravidelně účastníte, ale i vám, kteří mi píšete tak milé e-maily, mohu přislíbit v příštím roce - s ohledem na aktuálně se vyvíjející coronavirovou situaci - opět plánované 4 výlety v maximálním rozsahu. 

V roce 2022 se stejným entusiasmem, náladou a zvídavostí na Šumavě.