608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny průvodkyně | Zveřejněno: úterý 13. července 2021 | 35x

4. září projdeme částí Šumavy, která je též nazývána Kraj ovesných baronů. Naším cílem budou Petrovice u Sušice.

Počátky kolonizace tohoto místa souvisí s rýžováním zlata v okolních obcích. Obec to malá, šumavská, ale malebná, s krásnou a vzácnou stavbou. Tou je kostel sv. Petra a Pavla s raně gotickým původem. Je obehnán ozubenou zdí s opěráky s gotickou branou. Naučná stezka Rýžování zlata nás přes Kepelský potok a volnou přírodou zavede do osady Jiřičná. V Jiřičné mineme nejen studánku s dřevěnými sochami v jejím okolí, ale i bývalé panské sídlo (zámek), dnes již přestavěný. Dříve se ale Jiřičná pyšnila hostincem, pivovarem, mlýnem, i celnicí.

Další zastávkou budou Kojšice. Osada připomínaná již v polovině 15. století. I zde se nachází zámek, ale jeho osud již není tak šťastný. Kojšice mají 2 památné stromy. Jedním z nich je Kojšická lípa s odhadem stáří 400 let a s obvodem kmene cca 670 cm. Dále nás cesta zavede do osady Loučová. Tvoří ji jen několik chalup, ale její dominantou je zámeček z 18. století, který ve své době užívaly známé vlastenecké osobnosti. Stavba je nyní v soukromém vlastnictví.

Cesta bude pokračovat pod Loučovskou stráží (751 m n. m.) do osady Prostřední Krušec. Ta již přímo sousedí s Hartmanicemi a 1. písemná zmínka o ní je z roku 1336. Nyní již lesní krajinou půjdeme úbočím Nuzerovské stráže (802 m n. m.) k samotě Stráž. Větším klesáním poté dojdeme do osady Volšovy. Nejprve překročíme řeku Volšovku, projdeme kolem studánky zvané "Za mostíkem" a přímo areálem volšovského zámku, na jehož nádvoří stojí další památný strom - Volšovská lípa. Od roku 1964 je zámek s přilehlou kaplí a zámeckou zahradou nemovitou kulturní památkou. Pokračovat budeme k lesní kapli směrem k úbočí hory Svatobor (845 m n. m.) do Horních Dvorců a náš výlet zakončíme v Červených Dvorcích - místní části města Sušice. 

Výlet bude naplněn místy s množstvím staré, šumavské, přesto někdy nesourodé architektury, výhledy a množstvím zámků. Prohlédneme si zejména jejich exteriéry bez úhrady vstupného. Seznámíme se s historií a současností navštívených míst, dobovými fotografiemi a osobnostmi s místy spojenými. 

Trasa měří cca 10 km a je nižší, místy střední náročnosti. Doporučuji zvolit vhodnou obuv. Přihlásit se lze v Kulturním a informačním centru v Trhových Svinech.

Tak v září na Šumavě.