608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny průvodkyně | Zveřejněno: 14. dubna 2019 | 178x

Výlety na Šumavu

Z Michalova na Stašsku se 1. června vydáme do osady Jáchymov, kde si prohlédneme původní šumavský dům, v němž dožil známý šumavský silák Rankl Sepp – Josef Klostermann, a který dodnes nese jeho jméno. Jen o několik metrů dál se nachází další původní šumavské šindelové stavení, jehož podoba odpovídá vzhledu staveb z přelomu 19. a 20. století.

Poté nás cesta zavede do zanikající osady Krousov. Krousov nás uvítá krásnou vyhlídkou pod horou Popelná (1 091 m n. m). Kdysi stál za protektorátní hranicí a oproti zbytku české stašské enklávy zůstal do odsunu německých obyvatel německojazyčný. Pokračovat budeme do Studence, kde nás čeká jen několik typických šumavských chalup, sloužících především k rekreaci, farma a kaplička.

To se již přibližujeme k rozcestí pod Milovským vrchem, aby nás následně turistická stezka dovedla k hájovně Frejd se slunečními hodinami za Červeným potokem. Odtud nás již čeká další pohodlná lesní cesta do osady Popelná. Popelnou tvoří několik roztroušených chalup, původních podnikových chat a zbytky původních domů. Zde se rozdělíme na 2 skupiny. Jedna skupina posedí a občerství se v Penzionu Na Losenici, kde pro ni bude připraveno občerstvení a druhá skupina vystoupá s průvodcem NS Keltové na Šumavě na horu Valy. Nachází se zde nejvýše položené pravěké hradiště v Čechách, kulturní památka ČR, a to na ostrohu v nadmořské výšce 940 – 980 m. Jedná se o hradiště z doby halštatské se zbytky opevnění a suťovými poli. Následně se obě skupiny setkají, aby překročily řeku Losenici a vydaly se podél jejího toku a hranice CHKO a NPŠ. Tato cesta nás zavede do zaniklé osady Buzošná, dnes již pohlcené lesem a na samotu Wágnerku. Od Wágnerky je to již jen malý úsek cesty do Karliny Pily. Za její zánik můžeme vinit přirodní živly, poválečné události, klima i odlehlost.

Trasa měří cca 9 km, pro 2. skupinu cca 11 km, je nízké náročnosti, při stoupání k Obřímu hradu náročnosti střední. Každý z turistů se sám rozhodne, k jaké skupině se v konkrétním úseku připojí.

V průběhu výletu se seznámíme s klimatickými jevy, osobami s místy spojenými, historickými fotografiemi a získáme informace o navštívených místech.

Tak na Šumavě ...

Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny

průvodkyně