608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, průvodkyně | Zveřejněno: 25. března 2019 | 181x

stručný přehled výletů na rok 2019

výlety na Šumavu s KIC v r. 2019

sobota 18. května 2019

Osada Jelení Vrchy (Jelení) - dolní portál tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu - Schwazenberský plavební kanál - Jelení smyk - NS Medvědí stezka (nejstarší naučná stezka v jižních Čechách) - hora Perník 1 049 m n. m. - Jelení jezírko - skalní útvary Hlava telete, Gotický portál, Kamenná kráska, Soutěska lapků, Pýchavka obrovská, Viklan, Hřib, Perníková skála, Dračí tlama a další na NS - Ovesná - meandry řeky Vltavy - zaniklá obec Vltava - západní cíp vodní nádrže Lipno - obec Nová Pec

náročnost trasy nižší, místy střední; délka trasy cca 10 km

sobota 1. června 2019

1. skupina: osada Michalov u Stach - osada Jáchymov - částečně zaniklá osada Krousov - částečně zaniklá osada Studenec - zanikající osada Popelná - občerstvení v Penzionu Na Losenici - řeka Losenice - zaniklá osada Buzošná - zanikající osada Karlina Pila

2. skupina: osada Michalov u Stach - osada Jáchymov (prohlídka historického domu, v němž žil Rankl Sepp a další ojedinělé historické "šindelové" chalupy) - zčásti zaniklá osada Krousov - částečně zaniklá osada Studenec - zanikající osada Popelná - řeka Losenice - 1. zóna NP Šumava – NS Keltové na Šumavě - nejvýše položené pravěké hradiště Obří hrad v ČR na vrcholu Valy - zaniklá osada Buzošná - zanikající osada Karlina Pila

náročnost trasy nízká, místy střední; délka trasy 1. skupina cca 9 km, 2. skupina cca 11 km 

sobota 20. července 2019 

Špičácké sedlo - pramenné potůčky řeky Úhlavy - úbočí hory Habr 1 203 m n. m. - NS Hojsova Stráž - Tomandlův křížek - hora Pancíř 1 214 m n. m. - Chata Pancíř, rozhledna s restaurací na Pancíři - lanovka (možnost jízdy) - Hofmanky - NS Sklářská - pramen řeky Řezné - Nový Brunst bývalá hájovna - PR Prameniště - zaniklá osada Nový Brunst - Slatinný potok 

náročnost trasy nižší, místy střední; délka trasy cca 12 km 

sobota 7. září 2019 

Kašperské Hory (s variantami návštěva kostela sv. Markéty/městského informačního centra s kašperskohorským betlémem/ IS a Střediska environmentální výchovy Správy NP Šumava/exteriéru policejní služebny ze seriálu Policie Modrava) – kostel Panny Marie Sněžné – kaple s pramenem Grantl – NS Cestou zlatokopů – Přírodní rezervace Amálino údolí – Zlatý potok – množství důlních děl, štol a šachet (pozůstatky středověké hlubinné těžby zlata) – štola Kristýna se seismickou stanicí (možnost prohlídky v jednání) – NS Strážců hranice – bývalá a nejmladší štola Naděje – výklenková kaplička sv. Huberta – místní část Na Prádle – lyžařský areál – Kašperské Hory

náročnost trasy nízká, místy střední; délka trasy cca 8 – 10 km (dle variant) 

Registrace a platba předem v KIC. Cena 400,- Kč; senioři a děti 320,- Kč