608 436 941

Svinenské návraty

Autor: Daniel Kovář | Zveřejněno: středa 20. února 2019 | 259x

Slovo autora k autogramiádě knihy Svinenské návraty

Svinenští opět prokázali svůj velký zájem o historii našeho města. Hned jak se rozkřiklo, že v KIC už je na prodej kniha Svinenské návraty, šla publikace na dračku. V den autodramiády, ve čtvrtek 14.2., nebylo v KIC k hnutí už dobrou půlhodinku před zahájením akce. Přišli zástupci všech generací, místní i přespolní, většina již se zakoupenou knihou.

Po úvodním slovu paní starostky Korčakové i obou autorů, Daniela Kováře a Jana Štiftera se o slavnostní ráz autogramiády postarali žáci ZUŠ F. Pišingera pod vedením paní učitelky Hromkové. Už během tónů jejich kytar autoři začali rozdávat podpisy a krátké rozhovory, zájemci si mohli autogramy doplnit i o pamětní a turistická razítka našeho města. Pracovnice KIC přichystali i malé občerstvení a tak nad sklenkou vína leckteří listovali knihou ještě po oficiálním ukončení autogramiády. hh

Jeden z autorů, pan Daniel Kovář, k publikaci uvedl následující:

Poměrně dlouho už nevznikla žádná publikace o Trhových Svinech, a knížka starých fotografií města dosud úplně chyběla. Proto jsme s Honzou Štifterem v loňském roce přivítali příležitost dát právě takovou knihu dohromady. Její vydání zaštítil městský úřad, který k tomu získal grantovou podporu Jihočeského kraje. Historické snímky a pohlednice pocházely z vlastních sbírek autorů, ale vydatně v tomto směru pomohla rovněž paní Helena Benešová.

Protože staré fotky dovedou promlouvat nejlépe samy za sebe, je průvodní slovo omezeno jen na nejnutnější minimum. Také proto, aby obrázky dostaly co nejvíce prostoru a člověk si na jejich prohlížení nemusel brát lupu. Knížka má určitý vnitřní řád, tvoří ji několik oddílů, představujících nejprve celkové pohledy na Trhové Sviny, následně pak náměstí, ulice, spolkový život, církve, průmysl a několik nevšedních událostí. Výběr fotografií a pohlednic byl zároveň omezen tak, aby zachycovaly tvář města zhruba do druhé světové války.

Knížka dostala název „Svinenské návraty“, což byl dobrý Honzův nápad. Doufáme, že generaci dříve narozených pomůže vrátit se ve vzpomínkách o několik desetiletí nazpět, a naopak mladým umožní pohlédnout do minulosti, jak jejich město kdysi vypadalo. Všechny pak pobídne k zamyšlení nad změnami, co dobrého či špatného čas přinesl a odnesl.

Publikace Svinenské návraty má 95 stran, tištěných na kvalitním papíře. Barevné pohlednice jsou v barvě, černobílé příjemně tónované. O grafickou úpravu se postaral Milan Krištůfek, vydání zajistilo českobudějovické nakladatelství Veduta pana Bohumíra Němce. Knížka vyšla na přelomu let 2018 a 2019 a její křest proběhl ve svinenském infocentru 14. února 2019.