608 436 941

Důležité téma pro život každého z nás

Autor: Monika Strapková – pečovatelská služba Archa | Zveřejněno: čtvrtek 16. května 2024 | 4x

Sociální služby se potýkají s nedostatkem pracovníků. Chybí efektivní prezentace oboru žákům a studentům, kteří zvažují budoucí povolání a hledají své budoucí uplatnění. Dlouhodobě je rozšířena mylná představa, že v sociálních službách může pracovat každý. Lidé (zejména ženy), že mohou o druhého člověka pečovat tzv. „od přirozenosti“. Není k tomu potřeba žádné odborné vzdělání.

Ve spolupráci se Základní a Praktickou školou v Trhových Svinech jsme proto zorganizovali zážitkový seminář pro nejstarší ročníky. Žáci si tak mohli vyzkoušet, co s sebou stáří přináší (respektive odnáší), jak nejsnáze pomoci při podpoře, anebo se mohli zamyslet, jak by chtěli oni sami své stáří trávit. Cílem bylo ukázat jim, že pečovatelství je povoláním, které bude vždy potřeba a ve kterém se mohou realizovat. 

Veřejnost pečovatelky nejčastěji potkává, když klientům nakupují, vyřizují pochůzky v lékárně nebo rozváží obědy. Vnímá je jako posluhovačky. Lidé nemají správné informace o skutečném způsobu a rozsahu pomoci, který jim může sociální služba poskytnout. Proto se může stát, že při řešení své situace nebudou o oslovení terénní služby ani uvažovat. Péči doma vzdají a zvolí stěhování do pobytových služeb, které dlouhodobě čelí přetlaku zájemců.

MÍSTA DOMA ukazují dobrou praxi

Jednou z iniciativ rozšířit povědomí o pečovatelské službě a spektru pomoci je výstava Místa doma. Fotografka Veronika Husů jezdila s pečovatelkami Archy do péče a snažila se zachytit silné momenty podpory. Velkoformátové fotografie spolu s příběhy klientů ukazují, že péče doma je zvládnutelná a má vliv na prožívanou kvalitu života. V Borovanech jste ji mohli vidět minulý rok v říjnu. Nejbližší uvedení bude 1. srpna v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Slavnostní vernisáž začne ve 13 hodin.

Přáli bychom si, aby co nejdříve bylo jednodušší rozhodnout se pečovat o svoje rodiče nebo prarodiče. Aby to nutně neznamenalo opustit zaměstnání, přijít o možnost sejít se s přáteli, vyrazit si na celodenní výlet. Pevně věříme, že svou činností k tomu alespoň částečně přispíváme.

V loňském roce službu využilo pravidelně nebo jednorázově 180 klientů. Provoz služby by nebyl možný bez finanční podpory z rozpočtu Jihočeského kraje. Děkujeme.