608 436 941

Setkání s rodinami 2023

Autor: Václav Kliment, 76 let | Zveřejněno: středa 16. srpna 2023 | 7x

Domov pro seniory Dobrá Voda, pracoviště Chvalkov

Sobota 12. srpna – tento den se konalo každoroční setkání uživatelů Domova pro seniory
na Chvalkově s jejich rodinami i přáteli a vedením Domova. A já, jménem svým a jménem všech uživatelů bych rád PODĚKOVAL za nádherný průběh celého odpoledne.

A protože myslíme naše poděkování opravdu vážně, chceme být konkrétnější. Děkujeme sociální pracovnici paní Bc. Kláře Mojhové, zástupkyni ředitelky paní Ing. Kateřině Veselé, aktivizační pracovnici paní Lucii Sedlákové, staniční sestře paní Marii Adamové a všem sestřičkám, kterým se zároveň omlouvám, že je nejmenuji všechny (pro jejich počet); nejen za krásný sobotní zážitek, ale hlavně za jejich celoroční péči. Za jejich každodenní námahu, abychom neztráceli chuť do života a mohli si tak ten „podzim života“ skutečně užívat. Velké díky patří také všem kuchařinkám, jimiž jsme denně doslova rozmazlováni a všem kosmetičkám podlahových krytin, které se věnují úklidu a udržují náš domov téměř ve sterilní čistotě. A na závěr nesmíme zapomenout poděkovat našemu údržbáři panu Romanu Filkovi, neboť se až pedantsky stará o to, aby vše bezchybně fungovalo. Všem děkuji nejen za jejich velkou snahu, ale i za jejich krásný vztah, který k nám – seniorům – chovají.

Když se ještě jednou vrátím k tomu tak příjemnému sobotnímu odpoledni, musím projevit díky dechové kapele MUZIKANTI z JIŽNÍCH ČECH, která dopomohla k vytvoření krásné atmosféry a její hudba a zpěv je vždy vskutku zážitek. A nejen to! Oni nepřijeli jen tak zahrát starým lidem. Tím, že se všech patnáct muzikantů převléklo do skvostných doudlebských krojů, jako kdyby nám dávali najevo, že si nás váží!

Ještě jednou za všechno moc a moc děkujeme!!!

Za všechny uživatele Domova pro seniory