608 436 941

Na DPS to žije!

Autor: Ing. Lenka Rodějová – koordinátorka pečovatelské služby | Zveřejněno: pátek 19. května 2023 | 4x

Na začátku tohoto článku bych ráda seznámila čtenáře se základním pojmem DPS (Dům s pečovatelskou službou). V minulých číslech zpravodaje jsem tento termín již zmiňovala i seznamovala s rozdílem od DS (Domova pro seniory), ale „Repetitio mater studiorum“ neboli „Opakování matka moudrosti“. Dům s pečovatelskou službou není pobytové sociální zařízení, není zde nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pečovatelská služba zde v DPS buď má kancelář, nebo dochází, a to vždy v omezený čas. Jedná se o komplex bytů zvláštního určení (určený pro osoby v nepříznivé sociální situaci dané převážně věkem či zdravotním handicapem). Byty patří obci a o jeho přidělení zájemci rozhoduje rada města. Spolu s nájemní smlouvou může (nemusí – záleží na soběstačnosti) nový nájemník uzavřít smlouvu i s pečovatelskou službou, která sem dochází v jasně určenou dobu a kterou si platí klient zvlášť.

Krom základních činností pečovatelské služby (pomoc při osobní hygieně, pomoc při použití WC, pomoc s podáním jídla, pití, běžný úklid, dovoz/donáška jídla, nákup,…) zprostředkováváme i kulturní akce ve společenských místnostech DPS. Rádi bychom touto cestou seznámili čtenáře s nadcházejícími akcemi na DPS Trhové Sviny.

  • 15. května ve 13.hod zde zazpívaly děti z mateřské školy
  • 13. června v 15:30 – koncert pěveckého dua Hana Špuláková a Ing. Vladimír Tolar (zpěv + kytara)
  • v měsíci srpnu a listopadu zde vystoupí známá folklórní českobudějovická kapela Úsvit (o přesném datu budete včas zpraveni)

Na tyto akce jste srdečně zváni!

Kontakt: 

Telefon: 725 342 656 E-mail: lenka.rodejova@ledax.cz