608 436 941

„Tužme se!“

Autor: Kontakt: Ing. Lenka Rodějová – koordinátorka pečovatelské služby Telefon: 725 342 656  E-mail: lenka.rodejova@ledax.cz | Zveřejněno: úterý 9. srpna 2022 | 27x

„Bratři, sestry“, začínám tímto netradičním sokolským oslovením, neboť celý tento článek se bude linout právě v duchu Sokola a jeho hesla „ve zdravém těle zdravý duch“. V rámci aktivizačního programu pro seniory jsme totiž s našimi babičkami a dědečky u nás v Domě s pečovatelskou službou v Borovanech začali cvičit a ladit tělo na letní sezónu :-). Cvičení probíhá na židlích, za doprovodu hudby a vede ho Danča, cvičitelka i pečovatelka v jedné osobě.

Ze začátku byli naši budoucí cvičenci trochu skeptičtí, každá změna je pro ně sice lákavým zpestřením, ale zároveň trochu i stresem z neznáma. Paní Š. prohlásila, že se půjde sice ze zvědavosti podívat (jen za dveře!), ale rozhodně nebude cvičit. Na chodbě této svérázné paní zdatně přikyvovaly další naše klientky, zvědavé, co nového se bude dít, ale bojácné, co se od nich bude očekávat. Jedině pan B. účast nadšeně přislíbil a v rámci tréninku a procvičení ztuhlých svalů začal s chodítkem rázně štrádovat po chodbě. Právem jsme se tedy obávaly, abychom nepřecvičovaly jen pro Sokola pana B. a dalších 10 prázdných židlí. Naštěstí se naše obavy hned po první minutě začátku cvičení rozplynuly, tance na židlích se aktivně zúčastnilo 12 seniorů. A paní Š? Ta ve svých 92 letech cvičila tak pilně a poctivě, že poté spala prý až do rána, nicméně druhý den se hned dychtivě ptala, kdy bude další „sokolský slet“.

Minulý týden proběhlo další cvičení, toho se účastnilo 13 seniorů a ještě teď, při psaní tohoto článku, my v uších zní song Karla Hály „Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň…“, na kterou cvičitelka Danča vymyslela krásnou choreografii. Díky zapůjčení různých Orfových nástrojů od jílovické školy (které tímto patří velký dík) se mohli účastníci i aktivně zapojit, rozvinout smysl pro rytmus a hudební cítění jako takové. Při pomalém songu jsme si i párově zatancovali. Při závěrečné písni Karla Gotta „Být stále mlád“ se téměř všichni (uvažte!) zvedli ze židlí a v kruhu jsme si ruku v ruce zatancovali. Věřím, že ne jenom nám, pečovatelkám, to přineslo velice pozitivní zážitek plný dojetí a kladných emocí, ale že hlavně ti, pro které to bylo určeno, odešli nabytí týmovým duchem sportu a hudby. Odcházeli možná znavení fyzicky, ale díky zpětné vazbě víme, že to pro ně byl příjemný relax a zpestření, a již se těší na další společně strávené hodiny.

Cvičení se tedy ujalo a bude nadále probíhat pravidelně každou lichou středu. Občas naše taneční kreace obměníme o trénink paměti v podobě různých kvízů, přesmyček, hádanek, slovních hříček či základních informací ze světa i naší rodné hroudy. Posilovat se bude tedy nadále, jen svaly obmění mozek.

Tak se společně přes léto tužme, trénujme svá těla, protože nikdy není pozdě začít a mějme na paměti, že „mens sana in corpore sano“ neboli „ve zdravém těle zdravý duch“. Tak tedy „lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme,…:-)“

 NAZDAR!