608 436 941

V třídění odpadů jsme nepolevili!

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 25. září 2021 | 16x

Vyhlašování výsledků soutěží Jihočeši třídí odpady a Jihočeský okresní odpadový přebor se poslední dva roky musel vždy posouvat kvůli proticovidovým opatřením. V letošním roce byly výsledky vyhlášeny koncem srpna a opět jsme uspěli.

Poslední dva roky jsme v obou soutěžích získávali první místa, roky před tím jsme se drželi spíše až v druhé desítce.

V letošním roce jsme opět zvítězili v Jihočeském okresním odpadovém přeboru – tzn. že ze všech měst a obcí v českobudějovickém okrese jsme vytřídili nejvíce recyklovatelného odpadu.

V soutěži Jihočeši třídí odpady, kde patříme do kategorie obcí od 2 000 do 7 000 obyvatel, jsme poklesli na třetí místo.

Ocenění a diplomy v soutěžích jsou velice příjemné, ale daleko důležitější jsou statistiky, abychom věděli, zda jsme polevili nebo zda se ostatní o tolik zlepšili. Oproti minulému roku bohužel nelze od pořadatelů soutěže získat informace o ostatních obcích, můžeme se ale podívat na naše výsledky. Ostatně ty jsou pro nás tím nejdůležitějším.

ZDE tab. 1

ZDE tab. 2

Z tabulky i z grafu je vidět, že u papíru, plastu i u skla se mírně navyšuje množství vytříděných komodit. U kovu je tendence více proměnlivá. Když byla v loňském roce možnost srovnat naše výsledky s ostatními obcemi u jednotlivých druhů tříděného odpadu, bylo vidět, že jsem si právě v třídění kovu vedli daleko nejlépe, a i to nás beze sporu dovedlo k tak dobrým celkovým výsledkům.

Zajímavé je i srovnání s jednotlivými velikostními skupinami – a to jak s obcemi ve stejné kategorii počtu obyvatel, tak v ORP Trhové Sviny (tzn. včetně Borovanska a Novohradska), v Jihočeském kraji i v celé České republice.

ZDE tab. 3

ZDE tab. 4

Z tabulky a především z grafu je vidět, že ve všech komoditách třídíme o něco více než všechny zmíněné velikostní skupiny. Pouze v případě skla nás o 10 dkg na občana a rok předbíhá Jihočeský kraj. Musím zmínit, že už při předávání cen v soutěži „okresní přebor“ vzbuzovaly úsměv i jisté spekulace informace, že výherci byly malé obce s velkým počtem turistů a vynikaly především v množství vytříděného skla.

Nejviditelnějším rozdílem je ale beze sporu množství vytříděného kovu, které významně narostlo díky umístění kontejnerů na kovy ve městě i v místních částech.

Slavnostní předání a vyhodnocení nejlepších ale není jen o předávání diplomů. Je to především příležitost podělit se s ostatními o zkušenosti např. s tím, jak funguje finanční motivace ke třídění, zda je výhodné svážení bioodpadu atd.

V každém případě bude nutné se co nejdříve otázkou odpadů zabývat komplexněji, a to nejen kvůli novému zákonu o odpadech, který mimo jiné významně navyšuje cenu za skládkovné.

Pro nás bude zajímavý vývoj v příštím roce, který ukáže, jak se na výsledcích odrazí změny, které jsme provedli v tomto roce. Jak jsem vás již informovala, museli jsme vypsat výběrové řízení na provozování sběrného dvora, které vyhrála společnost Marius Pedersen, a.s.

Druhou změnou je to, že jsme vypsali výběrové řízení na svoz tříděného odpadu. Do této doby byl tento svoz zajišťován v rámci Sdružení Růže, tzn. pro obce v našem regionu společně. K vypsání výběrového řízení nás vedla především ta skutečnost, že se měnily ceny, za jaké bylo možné jednotlivé recyklovatelné odpady prodávat. Tyto výkyvy se odrážely na ceně za svoz tohoto odpadu, bez větší možnosti kontroly aktuálního stavu na trhu. Tuto skutečnost výběrové řízení odstranilo. I v tomto případě podala nabídku s nejnižší cenou firma Marius Pedersen, a. s.

Následně bude nutné zpracovat plán, jak dále v likvidaci odpadu postupovat.