608 436 941

Uzavírka Trocnovské ulice

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 31. července 2021 | 49x

Uzavírka a především objízdné trasy byly a stále ještě jsou velmi žhavým tématem. Situaci jsem se snažila hned v prvních dnech vysvětlovat především na facebooku, ale i osobně a telefonicky. Teď tedy ještě pro ty, kteří raději čtou v listech, se budu snažit dotazy a připomínky, které jsem zaregistrovala, ještě jednou shrnout.

Uzavírku objednává a platí Jihočeský kraj, zpracovala ji odborná firma, schválil (a upravil) dopravní odbor policie ČR, vydal dopravní odbor města. Historii, včetně toho, proč se vše řešilo na poslední chvíli, jsem popsala v minulých Trhovosvinenských listech.

Zásadní problém je, když řidiči nezaregistrují, popř. nerespektují značku na začátku města u benzínové pumpy. Do úzkého by měl jet jen ten, kdo pokračuje dál na Něchov, Březí atd. Jinak je objížďka vedena Dělnickou, Jeronýmovou a Husovou ulicí na Žižkovo náměstí. Zpět se potom jede přes náměstí (od září Brankou na semafory) a po nábřeží do ulice Štefanikovy, přes semafory úzkým na České Budějovice. Průjezd Školní ulicí je omezen kvůli bezpečností dětí u školy a školky. Toto omezení vzniklo spolu s nutnými výjimkami pro dopravu nad 6 t (zásobování apod.)

Můj požadavek byl, aby byla Jeronýmova jednosměrná - bylo mi potvrzeno, že to ani jinak nemůže být. Pak jsem chtěla, aby byla maximálně snížena tonáž vozidel na našich místních komunikacích (Dělnická, nábřeží atd.). Především kvůli Jeronýmově ulici tedy vznikl takový velký kruhový objezd. Je veden v tomto směru, protože zatímco od Českých Budějovic se doleva odbočuje na rovině, v Husově ulici by to bylo v zatáčce. Zároveň to byl požadavek od autobusů zajišťujících dopravní obslužnost, že jim vyhovuje tento směr.

Často se ptáte, proč je jednosměrné nábřeží po obou stranách. Od začátku bylo odbornou firmou stanoveno, že po nábřeží je také možné jezdit jen jedním směrem. Je pravda, že po většinu své délky je komunikace dostatečně široká, ale před křižovatkou s ulicí Štefanikovou se výrazně zužuje, především na mostě přes Farský potok před jeho soutokem se Svinenským potokem. Následně byl odbornou firmou upraven i směr dopravy na druhé straně nábřeží, a to do stejného směru, jako je vedena objížďka po druhé straně nábřeží. Důvodem bylo to, že by nebyla využívána objížďka přes ulici Dělnickou. V Trocnovské ulici by se před semafory začaly tvořit fronty, které by v dopravních špičkách zcela znemožnily průjezd do sousedních ulic, včetně parkoviště k Lidlu. Přiznávám, že mě toto rozhodnutí na začátku také překvapilo, ale toto vysvětlení se mi zdálo logické. Situace po uzavření Trocnovské ulice ukázala, že to bylo moudré rozhodnutí - Dělnickou ulicí by nikdo nejezdil a pohyb především pěších u polikliniky by byl velice nebezpečný. Také je nutné počítat s tím, že od polikliniky je nutné zajistit rychlý výjezd vozidel Zdravotnické záchranné služby, a i ta by na této úzké komunikaci byla velmi komplikovaná.

Značku „průjezd zakázán“ na této straně nábřeží jsme se snažili umístit již dříve, ale nebylo nám to doporučeno s tím, že je obtížné její dodržování kontrolovat. V takto silném provozu by to bylo naprosto nemožné.

Dále jsem zaregistrovala stížnosti na stav obslužné komunikace za poliklinikou a proč je po ní vedena objízdná trasa. Na tuto obslužnou komunikaci pochopitelně žádný ukazatel objízdnou trasu nevede. Jak říká sám její název, jde o obslužnou komunikaci a není určena k průjezdu.

Další dotaz byl na to, proč není úzké také jednosměrné. Ve zmíněném směru Něchov atd. je poměrně silná doprava, a pokud by i ta měla jet přes ulici Dělnickou, bylo by to značné navýšení zátěže v celém městě.

Také jsem zodpovídala dotaz, který - přiznám se – napadl i mě. Bylo by možné změnit přednost jízdy při výjezdu z ulice Jeronýmovy do ulice Husovy – především s ohledem na prudký kopec a nepříjemné rozjíždění v něm, pokud by se zde vytvořila kolona? Bylo mi vysvětleno, že změna přednosti jízdy mezi komunikacemi 2. třídy (Husova) a 3. třídy (Jeronýmova) by neprošla přes dopravní policii, protože je velmi nebezpečná. I nyní, když vidím, kolik řidičů jezdí po paměti (nebo podle vozidla před ním), uznávám, že by to bylo nebezpečné. Naopak změna přednosti jízdy v ulici Dělnická byla navržena i schválena, kvůli plynulosti dopravy, protože se jedná o komunikace 3. třídy.

Zajímavá je i otázka, o kolik se prodlouží průjezd, pokud se pojede Dělnickou ulicí. Ze srovnání obou tras na mapách vychází něco přes 100 m, čas zůstává stejný. Pochopitelně se může prodloužit při čekání na odbočení doleva i při výjezdu na hlavní silnici. Podobně může vycházet ale i zpoždění na semaforech v úzkém. Za už opravdu nelogické považuji to, když si někdo stěžuje na kilometrové prodloužení objízdné trasy a zároveň upozorňuje na to, že by vše bylo jednodušší, kdyby byl obchvat. Nebudu komentovat ani to, že ti, kdo tvrdili, že je možné obchvat postavit rychle, dobře věděli, že to není ani technicky ani legislativně možné, ani to, že dnes by všichni chtěli jezdit po nerealizované přeložce. Ale představte si prodloužení a zároveň i využitelnost objízdné trasy po obchvatu především pro dopravu po městě.

Zároveň ale musím říct, že jsem od začátku upozorňovala na to, že značení u benzínové pumpy by mělo být daleko výraznější, že zde chybí ukazatel na centrum. Dále pak, že chybí značení objížďky např. při výjezdu z parkoviště u Lidlu, a že značení při výjezdu z Jeronýmovy ulice je zvláště pro cizí řidiče zavádějící a že velmi často vjíždí do ulice Komenského a do dalších uliček starého města. Bylo mi řečeno, že výraznější značení nebylo povoleno, že již takto je tam mnoho ukazatelů a že výjezd z Jeronýmovy ulice je značen dobře, protože při vjezdu na Husovu ulici by se mělo vozidlo nakolmit, tedy jet skutečně doprava. Přesto si myslím, že nelze říci, že je něco dobře, když to nefunguje. Využila jsem tedy svolání schůzky se všemi účastníky této rekonstrukce a znovu jsem požadovala doplnění a zvýraznění těchto tří míst. Byla jsem podpořena i zástupci Jihočeského kraje, proto doufám, že se nějaké řešení najde.

Zmíněná schůzka ale měla daleko větší význam. Již před zahájením rekonstrukce jsme upozorňovali na špatný stav komunikace v Dělnické ulici a bylo nám krajem přislíbeno, že po ukončení rekonstrukce ulice Trocnovská dojde i na opravu této ulice. Především díky iniciativě pana hejtmana jsme zahájili jednání o možné opravě již nyní, tzn. otevřela se tedy diskuze nad tím, jaké by bylo možné využít metody oprav, jak by byly časově náročné, a především se jednalo o alternativních objízdných trasách po dobu opravy Dělnické ulice. Pevně věřím, že najdeme společné řešení, že oprava bude realizována a že i přispěje k většímu zájmu o tuto objízdnou trasu.

Věřím, že až všichni začnou respektovat značení, vše se uklidní. Zároveň všechny prosím o trpělivost. I mně se některá řešení zdála jednodušší, ale je potřeba si vše dovysvětlit v širších souvislostech. Zároveň děkuji všem, kteří jsou ochotni si věci nechat vysvětlit, a především děkuji těm, kteří mě upozorňovali na skutečně problémová místa.