608 436 941

Informace z  odboru životního prostředí

Autor: Bc. Iveta Roulová,  vedoucí odboru životního prostředí | Zveřejněno: 19. února 2021 | 14x

Rok 2020 byl pro nás všechny opravdu zvláštní. Co však zůstalo covidem opravdu téměř nedotknuté byl náš sběrný dvůr pod vedením pana Ing. Františka Hackera. Tím, že mnoho lidí bylo nuceno být více doma, přišel čas na domácí práce a velké úklidy včetně vyklízení nemovitostí. Sběrný dvůr byl v provozu nepřetržitě po celý rok s výjimkou státních svátků.

V letošním roce dochází v našem sběrném dvoře k velké změně. Téměř po dvaceti dvou letech odchází pan Ing. František Hacker na opravdu zasloužený odpočinek. Chtěli bychom mu i touto cestou poděkovat za jeho práci, vstřícnost a popřát mu co nejvíce zdraví a pohody do dalších let.

Už od začátku ledna přebrala obsluhu na našem sběrném dvoře firma Marius Pedersen a.s., která bude sběrný dvůr provozovat. Od 1. března 2021 dojde k menší změně provozních hodin a to tako:

Pondělí – čtvrtek 17:00 - 19:00 hodin

Pátek 16:00 - 19:00 hodin

Sobota 8:00 - 12:00 hodin

Zůstává zachován stejný počet provozních hodin ve sběrném dvoře za týden. Přejeme nám všem, aby sběrný dvůr fungoval k plné spokojenosti všech občanů našeho města i nadále. Prosíme občany při návštěvě sběrného dvora o trpělivost a na vyzvání o předložení dokladu totožnosti.