608 436 941

Z činnosti Městské policie Trhové Sviny

Autor: Fajtl Aleš, vedoucí MP | Zveřejněno: 18. února 2021 | 94x

Rok 2020 z pohledu MP

Loňský rok byl pro činnost městské policie jiný než roky předešlé. Z důvodu výskytu nemoci Covid19 jsme se hned na jaře zapojili do distribuce roušek mezi obyvatele Trhových Svinů a obcí spadajících do ORP T. Sviny. 

V období, kdy začal platit nouzový stav, jsme se zaměřili na dodržování mimořádných opatření vyhlášených Vládou a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Při těchto kontrolách byli občané upozorňováni na porušování zákazu pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest, stanoveného počtu osob na jednom místě, nebo zákazu nočního vycházení. Ve většině případů se jednalo o opomenutí nařízení a stačilo pouze upozornění.

Z těchto důvodů byla snížena kontrola v dopravě a měření rychlosti, čehož ihned někteří řidiči využili k nerespektování dopravního značení.

V čase otevřených restaurací jsme s Policí ČR prováděli kontroly dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Policii ČR bych za tuto spolupráci rád poděkoval.

Za rok 2020 Městská policie T. Sviny řešila v dopravě 641 přestupků, z toho 193 blokově, 9 předala správnímu orgánu a 439 řešila domluvou.

Ve veřejném pořádku bylo řešeno celkem 68 přestupků, a to 5 blokově, 3 předány správnímu orgánu a 60 přestupků vyřešeno napomenutím.

V loňském roce Městská policie odchytla a majitelům vrátila 15 psů.

Občany cestující autobusem bych chtěl upozornit, že kouření na nástupištích a zastávkách je zakázané.

Na řidiče v dopravě apeluji, aby respektovali zákaz zastavení, placená parkoviště a parkovací místa vyhrazená pro osoby tělesně postižené.

Dále bych chtěl apelovat na občany, uvidí-li někoho porušovat zákony, vyhlášky nebo platná nařízení (např. nabízení levné energie či podomní prodej, páchání dopravních přestupků nebo jiné trestné činnosti), ať upozorní na toto jednání městskou policii, a to

od pondělí do pátku od 6,00 do 18,00 hodin a také v pátek a sobotu od 17,00 do 7,00 hodin na telefon: 734 762 955, nebo na linku PČR 158.

Na závěr bych chtěl všem občanům, kolegům od policie, záchranné služby a hasičům popřát mnoho zdraví a trpělivosti v novém roce.

Městská policie Trhové Sviny

Žižkovo náměstí 32, 374 17 TRHOVÉ SVINY

Tel. 386301434, 734762955, e-mail mepol.vedouci@tsviny.cz