608 436 941

Zápis z 29. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. ledna 2021 | 8x

které se konalo dne 31. 12. 2020

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

Změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč. (pro 7)